KV _ Opatovice  30.4.2011 (102/95)

Judge Anna Kochan (PL)

 

Psi tř.  štěňat (7/7)

VN1                                       ULTRASPEEDY FOXY FOX                                          5.11.10                  Borderline Country Justinstyle x Lorelyane Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Parolková M.           

VN2                                       BRAVE EBONY HOLA HOPA                                      11.12.10               Rosmarinus the Jongelar x Cat Ballow Hardy Horde

                                                               Chov.: Richterová L.         maj.: Vejsadová R.

VN3                                       BIEMI HOLA HOPA                                                       11.12.10               Rosmarinus the Jongelar x Cat Ballow Hardy Horde

                                                               Chov.: Richterová L.         maj.: Biemannová I.

VN4                                       A CRAZY LUCKY LOCOLINDO                                  29.11.10               Eyk from the Narrow Lane x Eseja Slezský Hrádek

                                                               Chov.: Pekárek O.              maj.: Plačková K.

N                                            BRUNO OF WENDAJA                                                   7.12.10                  Trust our Heart Around the World x Ája Dajavera

                                                               Chov.: Kovárnová V.        maj.: Kovárnová V.

N                                            ULYSSES FOXY FOX                                                      5.11.10                  Borderline Country Justinstyle x Lorelyane Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Šipka J.      

N                                            URIASH FOXY FOX                                                        5.11.10                  Borderline Country Justinstyle x Lorelyane Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Ledvinová P.
Psi tř. dorostu (5/5)

VN1, nej. dorost                  BONNY AT HEART FROM JEFFIJA                           2.8.10                    Simply the Best from Borders Paradise x Jamaica Foxy Fox

                                                               Chov.. Půlpánová P.          maj.: Půlpánová P.

VN2                                       ARMANI BÁNOV BELLS                                              30.8.10                  Borderline Country Justinstyle x Mia Foxy Fox

                                                               Chov.: Mahdalová B.       maj.: Mahdalová B.

VN3                                       ÁRON Z GININA MIROŠOVSKÉHO PODHRADÍ   24.9.10                  Crazy Brown Gasko Prim x Gina z Nečtinského Podhradí

                                                               Chov.: Švarcová J.             maj.: Švarcová J.

N4                                          BALLU DRUNA BLUE                                                   11.9.10                  Atomic Flash Koryfej x Aiwin Druna Blue

                                                               Chov.: Buriánková R.       maj.: Hlušička M.

N                                            ALEX BOHEMIANS PARADISE                                  28.10.10               Bak Fešák x Daphne Gulden Land

                                                               Chov.: Segečová M.          maj.: Segečová M.

Psi tř. mladých (12/11)

V1, CAJC, BOJ                   JEFFIJA OF MARANNS HOME                                    8.3.10                    Homerun of Maranns Home x Kalzamm Special Edition

                                                               Chov.: Van Den Sten - De Dyene_ maj.: Půlpánová P.

V2                                          REAL MAGIC GASKO PRIM                                        9.5.10                    Flair Kiwi Kobi at Lochburn x From Border Home Elegant Black

                                                               Chov.: Svobodová L.        maj.: Rohlena M.

V3                                          READY STEADY GO GASKO PRIM                           9.5.10                    Flair Kiwi Kobi at Lochburn x From Border Home Elegant Black

                                                               Chov.: Svobodová L.        maj.: Klímová S.

V4                                          AVANTI DRAKE SUNECA                                            4.4.10                    Extasy Imkes Friens x Astra ze Stříbrné Planety

                                                               Chov.: Kudrnová M.         maj.: Kudrnová M.

V                                            BOND Z LANTÍKOVA                                                    7.2.10                    Cool Witch Bohemia Alké x Erish Blue Tennant

                                                               Chov.: Holková J.              maj.: Čermáková E.

V                                            TRISTAN FOXY FOX                                                      7.3.10                    Kerrybrent NZ Midnite Solo x Simaro Angela Lansbury

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Stoszková A.

VD                                         BUDDY OD DUPÍKŮ                                                       19.2.10                  CassidyBengasu x Ally Dajavera

                                                               Chov.: Dupalová I.            maj.-: Urbanová J.

VD                                         DAWN OF DETANY CINDERELLA´S RANCH        7.1.10                    Detania Victory x Absaroka Cinderalla´s Ranch   

                                                               Chov.: Svárkovský M.      maj.: Šulcová M.

VD                                         GREAT GO DAJAVERA                                                 13.4.10                  Grizzly of Pinewood Country x Blackberry Dajavera

                                                               Chov.: Rájová D.               maj.: Chládková Z.

D                                            GANGSTER BOY OF DAJAVERA                                13.4.10                  Grizzly of Pinewood Country x Blackberry Dajavera

                                                               Chov.: Rájová D.               maj.: Jandora J.

D                                            KEY TO JOY Z ČERNOBÍLÝCH                                  25.5.10                  Shoreland´s Storm at Skuddenhof x Etual Enigma z Černobílých

                                                               Chov.: Švarcová M.          maj.: Pfluger L.

NEÚČAST                           DUN RINGILL OPEN GATE                                          13.7.10                  Borderline Country Justinboots x Daisy Foxy Fox

                                                               Chov.: Malinská B.            maj.: Malinská B.

Psi mezitřída (4/4)

V1, CAC                               HAWKEYE IN BLACK HARDY HORDE                   25.10.09               Czóványospataki Elixír x Annie Dot Hardy Horde

                                                               Chov.: Šimek B.                 maj.: Krejčů V.

V2, res. CAC                        CLAIRVOYANT OPEN GATE                                       7.1.10                    Flash Tally of Green Borderline x Another Girl Open Gate

                                                               Chov.: Malinská B.            maj.: Malinská B.             

VD3                                       HAPPY HIPPIE HARDY HORDE                                 25.10.09               Czóványospataki Elixír x Annie Dot Hardy Horde

                                                               Chov.: Šimek B.                 maj.: Šimek M.

D4                                          ADRIENNE GOLD PREMIO                                          1.8.09                    Alexander Bohemia Oak x Buggee Sen Pastýřů

                                                               Chov.: Tuzarová M.          maj.: Lípová R.

Psi tř. otevřená (11/10)

V1, CAC, BOB                    GENTLEMAN OF TENNANT                                        26.3.09                  Wendevick Zephyr x Francis Foxy Fox

                                                               Chov.: Š. Vajcová              maj.: Š. Vajcová

V2, res.CAC                         DIEGO TENDER FLASH                                                16.2.09                  Kim V.D. Floretty Hof  x  Borderguard Kiss for Tender Flash

                                                               Chov.: Dědičová K.           maj.: Prejsová K.

V3                                          RISING GOLD STAR FITMIN                                      24.12.08               Rising Sun Spot at Narrow Lane x Derby Fitmin

                                                               Chov.: Štěpánek Z.            maj.: Dibaq a.s.

V4                                          CRON ZE ŠKVÁROVNY                                                30.4.07                  Henri Rubínové srdce x AngieJabloňhovho dvora

                                                               Chov.: Němcová H.           maj.: Čechová R.

VD                                         ARTAN HEART HOLA –HOPA                                    15.3.09                  Alderaan Sgian Dubh x Cat Ballow Hardy Horde

                                                               Chov.: Richterová L.         maj.: Šrámek J.

VD                                         CADDY DAJAVERA                                        25.10.08                               Fire on Ice of Maranns Home x  Amy Dajavera

                                                              Chov.: Rájová D.                maj.: Vaníčková S.

VD                                         NOLAN Z PORZADNEJ RODZINY                              29.9.06                  Detania Lord of meadows x GingerPorzadnej Rodziny

                                                               Chov.: Wiecinska K.          maj.: Rohde M.

VD                                         KUHAYLN ´S OZ – CUBA LIBRE – W                       21.9.08                  Kerrybrent NZ Midnite Solo x Wildblue Intimit                                                 

                                                               Chov.: Weinfurtner Ch.     maj.: Mazánek V.

D                                            HEARTY DUCKIE Z ČERNOBÍLÝCH                       13.4.08                  Cherokee Rubínové srdce x Etual Enigma z Černobílých

                                                               Chov.: Švarcová M.          maj.: Vampolová J.

D                                            NEWTON AKUMULATOR                                            19.1.08                  Rob x Dyna Miveko

                                                               Chov.: Loučka R.               maj.: Klímová S.

NEÚČAST                           QAID FOXY FOX                                                              24.4.09                  Jessomine Aussie Merlot x Lorelyane Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Pekáč P.

Psi tř. pracovní (3/3)

V1, CAC                               ARGO WENDAJA                                                             3.2.09                    Fire on Ice of Maranns Home x Ája Dejavera

                                                               Chov.: Kovárnová V.        maj.: Kovárnová V.

V2, res.CAC                         IVANHOE Foxy Fox                                                     23.12.04               Borderline Country Tornádo x Daryl Bohemia Alké

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Janků J.

V3                                          BLESSED BORDERS FIRM FOUNDATION              2.3.09                    Blessed Borders Brave Heart x Falconmoor Black Ice

                                                               Chov.: Balássy E.               maj.: Rájová D.

Psi tř. šampionů (3/3)

V1, CAC                               CLERMONT-FERRAND DAJAVERA                         25.10.08                Fire on Ice of Maranns Home x  Amy Dajavera

                                                              Chov.: Rájová D.                               maj.: Morávková I.

V2, res. CAC                        BORDERLINE COUNTRY JUSTINSTYLE                12.11.08               Wavenwy Caught in Time x Borderline Countrry Extacy

                                                               Chov.: Poschacher H.        maj.: Janků J.

V3                                          QUARGO BOHEMIA ALKÉ                                          28.3.04                  Wendevick Usecasper x Chubby Bohemia Alké

                                                               Chov.: Grygarová A.         maj.: Košťálová R.

Psi tř. veteránů (3/3)

V1, nej. veterán                  BERRY BLUE FOXY FOX                                             7.5.01                    Wendevick Usecasper x Daryl Bohemia Alké

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Janků J.

V2                                          WENDEVICK ZEPHYR ZEPHYR                                30.7.00                  Borderfame Heart N´Soul x Wendevick Xanadu

Chov. M.-L. Driessens       maj. Š.Vajcová

V3                                          FLASH  FOXY FOX                                                          25.3.03                  Braveheart of Pinewood Country x Glare Bohemia Alké

                                                               Chov.:Půlpánová H.          maj.: Chmelíková E.

Feny tř.  štěňat  (4/4)

VN1, nej. štěně                    UNAI FOXY FOX                                                              5.11.10                  Borderline Country Justinstyle x Lorelyane Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Půlpánová H.

VN2                                       URBI FOXY FOX                                                              5.11.10                  Borderline Country Justinstyle x Lorelyane Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Sedláčková J.

VN3                                       BELLE VIKTORIA HOLA HOPA                                 11.12.10               Rosmarinus the Jongelar x Cat Ballow Hardy Horde

                                                               Chov.: Richterová L.         maj.: Richterová L.           

VN4                                       ZERAPHINE OF CLEVERLAND                                  15.11.10               Trucharm Read Allaboutit x Obsession of Cleverland

                                                               Chov.: Klug S.                     maj.: Vojtíšková I.           

Feny tř. dorostu (6/5)

VN1                                       ADELIN BÁNOV BELLS                                                30.8.10                  Borderline Country Justinstyle x Mia Foxy Fox

                                                               Chov.: Mahdalová B.       maj.: Mahdalová B.

VN2                                       CHRISTINE LAKI Z BENGASU                                   10.9.10                  Diplomat z Bengasu x Chitta for Lucky z Černobílých

                                                               Chov.: Vostrá V.                 maj.: Pokorná M.

N3                                          GESSITA HALIBA                                                           8.9.10                    Ghost of Pinewood Country x Agfa Cutie Pie Haliba

                                                               Chov.: Bábová H.              maj.: Šarochová S.

N4                                          ABBY BOHEMIANS PARADISE                                 28.10.10               Bak Fešák x Daphne Gulden Land

                                                               Chov.: Segečová M.          maj.: Segečová M.

N                                            ANGELA BOHEMIANS PARADISE                            28.10.10               Bak Fešák x Daphne Gulden Land

                                                               Chov.: Segečová M.          maj.: Szabová M.

NEÚČAST                           AJLA Z GININA MIROŠOVSKÉHO PODHRADÍ     24.9.10                  Crazy Brown Gasko Prim x Gina z Nečtinského Podhradí

                                                               Chov.: Švarcová J.             maj.: Sladkovská J.

Feny tř. mladých (19/17)

V1, CAJC                             GRACE KELLY TENDER FLASH                                6.7.10                    Flair Kiwi Kobi at Lochburn x Borderguard Kiss for Tender Flash

                                                               Chov.: Dědičová K.           maj.: Dědičová K.

V2                                          KIA ORA MY PRINCESS Z ČERNOBÍLÝCH           25.5.10                  Shoreland´s Storm at Skeddenhof x Etual Enigma z Černobílých

                                                               Chov. Švarcová M.            maj.: Švarcová M.

Posudek: Silná kostra, výborné stavby, velmi hezká hlava a výraz, výborný hrudník, dobrý pohyb, lehce vytáčí lokty.

V3                                          HIGHLAND ROSE TENNANT                                      6.11.09                  Trucharm Read Allaboutit x Borderline Country Incredible

                                                               Chov.: Vajcová Š.              maj.: Vajcová Š.

V4                                          EUROPE BOHEMIA PATRIX                                       24.7.10                  Just in Time Gasko Prim x As Avalanche Bohemia Patrix

                                                               Chov.: Doškářová P.         maj.: Petirová L.

V                                            AISLLIN BLUE SUNECA                                               4.4.10                    Extasy Imkes Friens x Astra ze Stříbrné Planety

                                                               Chov.: Kudrnová M.         maj.: Kudrnová M.

V                                            ARABELA WINDY LUCK                                             17.3.10                  Asasara Agile Thunderbolt Aka Vomba x Dwigi Witchcraft Hardy Horde

                                                               Chov.: Stupková M.          maj.: Čápová B.

V                                            BASSCOFFEE Z LANTÍKOVA                                      7.2.10                    Cool Witch Bohemia Alké x Erish Blue Tennant

                                                               Chov.: Holková J.              maj.: Hrochová A.

V                                            FEMME FATALE DAJAVERA                                      31.12.09               Nice of You Come Bye JerryLee x Amy Dajavera

                                                               Chov.: Rájová D.               maj.: Žáková D.

VD                                         ADERYN Z NEFRITU                                                     14.5.10                  Ace Del Mulino Prudenza x Be Happy od Zlatonosné říčky

                                                               Chov.: Koliandrová E.      maj.: Frumarová T.

VD                                         AILA Z TŘINECKÉHO PODLESÍ                                12.2.10                  Eyes of the World Galaxy x Abigail Tejko

                                                               Chov.: Greinerová I.          maj.: Biemannová I.

VD                                         ANNE GINGI BRINGI                                                     1.6.10                    Atomic Flash Koryfej x D´Blue Dream Silver Breeze

                                                               Chov.: Peterka J.                maj.: Votíková T.

VD                                         BALADA Z LANTÍKOVA                                               7.2.10                    Cool Witch Bohemia Alké x Erish Blue Tennant

                                                               Chov.: Holková J.              maj.: Beranová M.

VD                                         DALLY WITH YOU CINDERELLA´S RANCH         7.1.10                    Detania Victory x Absaroka Cinderalla´s Ranch   

                                                               Chov.: Svárkovský M.      maj.: Dvořáková Z.

VD                                         DARLENE OPEN GATE                                                  13.7.10                  Borderline Country Justinboots x Daisy Foxy Fox

                                                               Chov.: Malinská B.            maj.: Zourek L.

VD                                         DAY TIME GIRL OPEN GATE                                     13.7.10                  Borderline Country Justinboots x Daisy Foxy Fox

                                                               Chov.: Malinská B.            maj.: Michalíková K.

VD                                         DIZZY MISS OPEN GATE                                             13.7.10                  Borderline Country Justinboots x Daisy Foxy Fox

                                                               Chov.: Malinská B.            maj.: Vaškovič P.

VD                                         CHELSEA OF TENNANT                                               27.2.10                  Cheese it Fitmin x Amy z Paleolitu

                                                               Chov.: Vajcová Š.              maj.: Dušková L.

NEÚČAST                           ALBURY BLACK TENDERLINE                                 16.5.10                  Csóványospataki Elixir x Aura Plush Berry

                                                               Chov.: Navrátilová D.       maj.: Simonová M.

NEÚČAST                           GLORIA ESTEFAN TENDER FLASH                         6.7.10                    Flair Kiwi Kobi at Lochburn x Borderguard Kiss for Tender Flash

                                                               Chov.: Dědičová K.           maj.: Zahradník M.

Feny mezitřída (5/5)

V1, CAC, BOS                    JINGLE BELL Z ČERNOBÍLÝCH                               12.5.09                  Bayshore´s Count Chocula x Etual Enigma z Černobílých

                                                               Chov.: Švarcová M.          maj.: Švarcová M.

Posudek: Dobrá kostra, dobré proporce těla, velmi hezká samičí hlava, výborný hrudník, končetiny v postoji i v pohybu bez nedostatků, výborná mechanika pohybu, pohyb energický.

V2, res. CAC                        FATA MORGANA DAJAVERA                                     31.12.09               Nice of You to Come Bye Jerry- lee x Amy Dajavera

                                                               Chov.: Rájová D.               maj.: Medunovi I. + P.

V3                                          ALLA DIAMOND DREAM OF JOY                             17.11.09               Lucky for You Broadway x Forever Svěží vítr

                                                               Chov. :Obracajová L.       maj.: Obracajová L.         

V4                                          HIGH ENERGY TENNANT                                           6.11.09                  Trucharm Read Allabousit x Borderline Country Incredible

                                                               Chov.: Vajcová Š.              maj.: Patík P.

VD                                         ATAWA Z LANTÍKOVA                                                 7.2.10                    Cool Witch Bohemia Alké x Attila z Ohromujícího světa

                                                               Chov.: Holková J.              maj.: Tučímová J.

Feny tř. otevřená (14/12)

V1, CAC                               BRENDY GANDEN MONGE                                         30.6.08                  Earl - Grey z Černobílých x Accra Moonvillage

                                                               Chov.: Kouklíková J.        maj.: Pincová K.

V2, res. CAC                        IKONA BROWN AIBARA                                              15.10.08               Hector Czechmate x C´Brown Jwssye Gasko Prim

                                                               Chov.: Palfiová M.            maj.: Šedivá S.

V3                                          AMY BOCORA                                                                 17.3.09                  Fireonice of Marrans Home x Dewfall Silver Breeze

                                                               Chov.: Dlabal R.                 maj.: Šfář M.

V4                                          FRENNY LUSIKA                                                            17.1.09                  Detania Voctory x Bonnie Lusika

                                                               Chov.: Balogová S.            maj.: Ismanická V.

V                                            ALL MY LOVING OPEN GATE                                    1.2.07                    Borderline Couuntry Tempest x Daisy Foxy Fox

                                                               Chov.: Malinská B.            maj.: Kudrnovi J. + M.

V                                            ARIA LIVELY HOLA –HOPA                                       15.3.09                  Alderaan Sgian Dubh x Cat Ballow Hardy Horde

                                                               Chov.: Richterová L.         maj.:Vetešníková J.

VD                                         ASTUTE WITCH BOHEMIA PATRIX                        22.2.08                  Earl - Grey z Černobílých x Tambhe Bohemia Alké

                                                               Chov.: Doškářová P.         maj.: Panznerová M.

VD                                         AURA PLUSH BERRY                                                    7.3.07                    Alf Border Town x Dwarf Tiny z Černobílých

                                                              Chov.: Koníčková H.         maj.:Navrátilová D.

VD                                         C.J. DAJAVERA                                                                25.10.08               Fire on Ice of Maranns Home x  Amy Dajavera

                                                              Chov.: Rájová D.                maj.: Kasalá-Stiborková M.

VD                                         DARSY DAJAVERA                                                        29.10.08               Devoted one of Maranns Home x I´m Special for Gasko Prim

                                                               Chov.: Rájová D.               maj.: Rohde M.

VD                                         FLYING STAR TENNANT                                             19.2.08                  Crazy Brown Gasko Prim x Francis Foxy Fox

                                                               Chov.: Vajcová Š.              maj.: Josková Š.

VD                                         OPEN YOUR HEARD GASKO PRIM                           7.10.08                  Cherokee Rubínové srdce x I´m Smarti Gasko Prim

                                                               Chov.: Svobodová L.        maj.: Vebrová V.

NEÚČAST                           ANNORA FOREVER FREE                                            21.5.07                  Oodnadatta True Deal x Forever Free Black Chevers

                                                               Chov.: Seemanová Š.        maj.: Strnadová V.

NEÚČAST                           BLACK BOUNTY DEVON EXE                                    13.3.09                  Drug Fitmin x Angelina Dajavera

                                                               Chov.: Vancová J.             maj.: Starostová R.

Feny tř. pracovní (1/1)
VD1                                       BORGI BASHMAR                                                          23.4.08                  Sid x Basha Aiky

                                                               Chov.. Jíchová M.              maj.: Jíchová M.

Feny tř. vítězů (3/3)

V1, CAC                               PENNY FOXY FOX                                                          21.3.09                  Kerrybrent Nz Midnite Solo x Crazy Foxy Fox

Chov.: Půlpánová H.        maj.: Dostálová M.

V2, res.CAC                         ONIE FITMIN                                                                   1.2.08                    Crazy Brown Gasko Prim x Fera Fitmin

                                                               Chov.: Štěpánek Z.            maj.: Dibaq a.s.

V3                                          CRAZY MEGGY DAJAVERA                                       25.10.08               Fire on Ice of Maranns Home x  Amy Dajavera

                                                              Chov.: Rájová D.               maj.: Kramerová A.

Feny tř. veteránů (2/2)

V1                                          DAISY FOXY FOX                                                           18.10.08               Wendevick Usecasper x Aischa Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.. Malinská B.

V2                                          JUDY AKUMULATOR                                                    23.3.02                  Mouse di Cambiano x Ass Bohemia Alké

                                                               Chov.: Štěpánek Z.            maj.: Dibaq a.s.