MVP PRAHA 4. 5. 2013 (68/65)

Judge Miroslav Redlicky (PL)

 

Psi tř. dorostu/ d. puppy class  (2/2)

VP 1                                      ANTHONY STONY SMART DESTINY                       7.8.12                    Brownsone at Mystic Pearl x Hine Slezský Hrádek

                                                               Chov.: Vašíčková M.        maj.: Wagnerová A.

VP 2                                      KENTUCKY STONE TENNANT                                   25.8.12                  Wendevick Keepsake x Highland Rose Tennant

                                                               Chov.: Vajcová Š.              maj.: Vojtáková Ž.                           

Psi tř. mladých/ d. junior class  (8/8)

Ex 1 , CAJC                         VERY VIGOURS GASKO PRIM                                   10.5.12                 Timothy Foxy Fox x I´m Smarti Gasko Prim

                                                               Chov.: Svobodová L.        maj.: Skálová V.
Ex 2                                       HAPPY SPIRIT BLACK ANGEL INCOGNITO AT SUN BORDERS DES RIVES DU LAGOB BLEU         29.3.12                 Tonkory Incognito xs Dream Barrymore Tender Flash

                                                               Chov.: Cagnac A.               maj.: Roumier P.

Ex 3                                       QUICKSTEP DANCER Z ČERNOBÍLÝCH                1.12.11                  Simaro Chase the Star x Jingle Belll z Černobílých

Chov.: Švarcová M.          maj.: Šnajdrová J.

Ex 4                                       ALDERAAN WILD AT HEART                                    2.8.12                    Hialderaan od Maranns Home x Jessomine Suprise Destiny

                                                               Chov.: Przeworska I.         Maj.: Kolátková M.

VG                                         ALVIN DERBEKO                                                           30.4.12                  Timothy Foxy Fox x Flying Sta Tennant

                                                               Chov.: Josková Š.              maj.: Brynychová P.

VG                                         DZIFO DANIEL WALLACHIAN KINGDOM            15.4.12                  Cor Slezský Hrádek x Helia Fitmin

                                                               Chov.: Škuta D.                  maj.: Šonová B.

VG                                         JACK Z BENGASU                                                           15.5.12                  Diplomat z Bengasu x AbigeilBengasu

                                                               Chov.: Vostrá V.                 maj.: Kejaková D. & H.

VG                                         REED WEED IN BLUE Z ČERNOBÍLÝCH               11.1.12                  Gentleman of Tennant x Eglantine z Černobílých

                                                               Chov.: Švarcová M.          maj.: Pavlovi E. & J.

Psi tř. střední/ d. intermediate class  (5/5)

Ex 1                                      BORDERLINE COUNTRY RAVEL                             3.12.11                  Borderbay Secret Love x Demssin Yellow Rose                                     
                                                               Chov.:
Poschacher H.        maj.: Poschacher H.

VG 2                                      WATSON FOXY FOX                                                      16.6.11                  Eanakin Quellyanne´s Pride x Noemi Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Pavlovičová J.

VG 3                                      VALENTIN FOXY FOX                                                   26.5.11                  Borderguard Lenny  x  Karrie Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Šupkovi J. + D.

D                                            CRAZY CHANCE OF LIFE JEFFIJA                           25.9.11                  Wyllie Golden Reward x Jamaica Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová P.          maj.: Mrkvičková R.

D                                            JET BLACK DAJAVERA                                                24.10.11               Light a Fire Wildblue x Amy Dajavera

                                                               Chov.: Rájová D.               maj.: Šulc Z.& Vrtílková R.

Psi tř. otevřená/ d.  open class (7/7)

Ex 1, CAC                            ATTE ZOLLO Z CHOTYNĚ                                           9.5.10                    Eyes of the World Galaxy x Daiquri Brown Aibara

                                                               Chov.: Plicková K.             maj.. Reisingerová M.

Ex 2, res. CAC                     FORCY RUN HARDY HORDE                                     11.10.07               Jessomine Aussie Merlet x Annie Dot Hardy Horde

                                                               Chov.: Šimek B.                 maj.: Liscová A.

Ex 3                                       JACK SPARROW TENNANT                                         28.3.11                  Wyllie Golden Reward x Borderline Country Increddible

Chov.: Vajcová Š.             maj.: Vajcová Š.

VG 4                                      CLAIRVOYANT OPEN GATE                                       7.1.10                    Flash Tally of Green Borderline x Another Girl Open Gate

                                                               Chov.: Malinská B.            maj.: Malinská B.

D                                            DEVOTED FRIEND BOHEMIA PATRIX                   3.7.10                    Just in Time Gasko Prim x Tambhe Bohemia Alké

                                                               Chov.: Doškářová P.         maj.: Vaněčková M.

D                                            FORCY RUN HARDY HORDE                                     1.10.07                  Jessomine Aussie Merlot x Annie Dot hardy Horde

                                                               Chov.: Šimek B.                 maj.: Liscová A.

D                                            ZAMPANO OF CLEVERLAND                                     13.11.10               Trucharm Read Allaboutit x Obscession of Cleverland

                                                               Chov.: Klug S.                     maj.: Fraňková P. & Štýbrová B.

Psi tř. šampiónů/ d. champion class  (3/3)

Ex 1, CAC, CACIB            BORDERLINE COUNTRY JUSTINSTYLE                12.11.08               Waveney Caught in Time x Borderline Country Extacy

                                                               Chov.: Poschacher H.       

Ex 2, res. CAC, res. CACIB__WENDEVICK KEEPSAKE                                       19.2.11                  Jessomine Showi Ozskite x Heartland „B“ Wendevick

                                                               Chov.: Driesens, M. + L.    maj.: Vajcová Š.
Ex 3                                       TIMOTHY FOXY FOX                                                   
7.3.10                    Kerrybrent NZ Midnite Solo x Simaro Angela Lansbury

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Matochová V.

Feny tř.  štěňat/ f. baby class (4/4)

VP 1                                      GINY GOLEM                                                                   7.11.12                  Timothy Foxy Fox x Zeraphine of Cleverland

                                                               Chov.: Mazánek V.           maj.: Vojtíšková I.

VP 2                                      GAEA GOLEM                                                                  7.11.12                  Timothy Foxy Fox x Zeraphine of Cleverland

                                                               Chov.: Mazánek V.           maj.: Vojtíšková I.

VP 3                                      GOOD AS GOLD GOLEM                                               7.11.12                  Timothy Foxy Fox x Zeraphine of Cleverland

                                                               Chov.: Mazánek V.           maj.: Vojtíšková I.

P 4                                         NOISETTE DAJAVERA                                                  18.11.12               Daithi Gee Fort Victory x Enola Gay Dajavera

                                                               Chov.: Rájová D.               maj.: Balcarová A.

Feny tř.  dorostu/ f. puppy class (8/7)

VP1                                       WHITE AND BLACK GASKO PRIM                           6.10.12                  Frosty Fun Shadoway´s  x From Borders Home Elegant Black

                                                               Chov.: Svobodová L.        maj.: Babová H.

VP 2                                      BELLA Z ATAROVA SADU                                          19.10.12               Archie z Jasmínových hor x Caress Love Silver Breeze

                                                               Chov.: Ptáčníková M.       maj.: Toldy K.

VP 3                                      WHY NOT GASKO PRIM                                               6.10.12                  Frosty Fun Shadoway´s  x From Borders Home Elegant Black

                                                               Chov.: Svobodová L.        maj.: Berník O.

VP4                                       ANNIE CARAMELL SMART DESTINY                    7.8.12                    Brownstone at mystic Pearl x Hine Slezský Hrádek                                

Chov.: Vašíčková M.        maj.: Svobodová J.

VP                                          ABBY ROSE SMART DESTINY                                   7.8.12                    Brownstone at mystic Pearl x Hine Slezský Hrádek                                

Chov.: Vašíčková M.        maj.: Šefl M.

VP                                          CARMEN DEVONEXE JIMAPO LOGEN                   5.8.12                    Yankee at Real Pearl x Angelika Devon Exe

                                                               Chov.: Pojerová M..          maj.: Vancová J.

P                                             HENRIET Z TRNITÝCH AKÁTŮ                                21.9.12                  Heart Beat Dajavera x Arleta z Dubské Hajnice

                                                               Chov.: Zouzalová M.        maj.. Jeřábková A.

NEÚČAST                           ARWEN OD KOVÁRNY Z PŮLNOČNÍHO KRÁLOVSTVÍ_21.10.12 Dante Darley Arabian x Bessie Wallachian Kingdom

                                                               Chov.: Kapitolová A.        maj.: Faltusová S.

Feny tř. mladých/ f. junior class (18/16)

Ex 1, CAC, BOJ                  CHESS RECORD TENDER FLASH                             22.1.12                  Jeffija of Marrans Home x Ginger Brown Gasko Prim

                                                               Chov.: Dědičová K.           maj.: Dědičová K.

Ex 2                                       XSARA FOXY FOX                                                          15.5.12                  Simaro Chase the Star x Lorelyane Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Půlpánová H.

Ex 3                                       ADEEN CARWERA                                                         19.1.12                  Timothy Foxy Fox x Bailey od Dupíků

                                                               Chov.: Navrátilová Z.       maj.: Andělová E.

Ex 4                                       QUINCE BRANDY Z ČERNOBÍLÝCH                       1.12.2011             Simaro Chase the Star x Jingle Belll z Černobílých

                                                               Chov.: Švarcová M.          maj.: Vančurová L.

Ex                                          GAYA DEVON EXE                                                         21.4.12                  Azzuro from Carolyn´s Home x Angelina Dajavera

                                                               Chov.: Vancová J.             maj.: Albrechtová Z.Ex                   

Ex                                          U´N ME GASKO PRIM                                                    4.1.12                    Infinity of Sun Loch Valley x Never Ending Love Gasko Prim

                                                               Chov.: Svobodová L.        maj.:Svobodová L.

Ex                                           VIVID ADEEN GASKO PRIM                                       10.5.12                 Timothy Foxy Fox x I´m Smarti Gasko Prim

                                                               Chov.: Svobodová L.        maj.: Šmídová V.

VG                                         AISHA SHAGGY FREEDOM                                        21.6.12                  Forcy Run Hardy Horde x Elegance EyshaBengasu

                                                               Chov.: Liscová A.              maj.: Hulová K.

VG                                         ANNIE SHAGGY FREEDOM                                        21.6.12                  Forcy Run Hardy Horde x Elegance EyshaBengasu

                                                               Chov.: Liscová A.              maj.: Liscová A.

VG                                         JULIE Z BENGASU                                                          15.5.12                  Diplomat z Bengasu x AbigeilBengasu

                                                               Chov.: Vostrá V.                 maj.: Vostrá V.

G                                            FÍNA Z TRNITÝCH AKÁTŮ                                         29.3.12                  Just for Fun Black Chevers x Aima Želečský hrádek

                                                               Chov.: Zouzalová M.        maj.: Malá S.

G                                            IXI HALIBA                                                                      21.5.12                  Blessed Borders Firm Foundation x Agfa Cutie Pia Haliba

                                                               Chov.: Babová H.              maj.: Krupková A.            

G                                            IZZIE HALIBA                                                                 21.5.12                  Blessed Borders Firm Foundation x Agfa Cutie Pia Haliba

                                                               Chov.: Babová H.              maj.: Veselcová I.                                            

G                                            PUZZLE BABY OF AIBARA                                         8.2.12                    Trust your Heart Black Jack x Illusion Magic Aibara

                                                               Chov.: Palfiová M.            maj.: Fialová Z.

G                                            QUIET RIOT Z ČERNOBÍLÝCH                                  1.12.2011             Simaro Chase the Star x Jingle Bell z Černobílých

Chov.: Švarcová M.          maj.: Kadlecová J.            

G                                            SAFIRA SEY Z ČERNOBÍLÝCH                                  7.7.12                    Firstclass at Real Pearl x Kia Ora My Princess z Černobílých

Chov.: Švarcová M.          maj.: Heinzová B.

NEÚČAST                           AMBER DAIMAR                                                            1.8.12                    Blessed Borders firm Foundation x Místy Fitmin

                                                               Chov.: Hybštová D.           maj.: Mrvíková I.
NEÚČAST                           MERRINDA MY SUMMER CHARM                         9.3.12                    Tehya on the Monkey x Merrinda Cosmic Charm

                                                               Chov.: Alshorn L.               maj.: Půlpánová P.

Feny mezitřída/ f. intermediate class  (4/4)

Ex 1, CAC, CACIB, BOB__AILEEN CARWERA                                                    19.1.12                  Timothy Foxy Fox x Bailey od Dupíků

                                                               Chov.: Navrátilová Z.       maj.: Navrátilová Z.

Ex 2, res. CAC                     CALM BEFORE THE STORM JEFFIJA                      25.9.11                  Wyllie Golden Reward x Jamaica Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová P.          maj.: Tylchrtová Z.

VG 3                                      C – BELLE BLANCHE OD CIDLINY                         17.1.12                  Quaid Foxy Fox x Querty Gasko Prim

                                                               Chov.: Balajková P.          maj.: Kopecká R.

DOST.                                   GEES – VRY WONDERFULL GOLDEN GIRL SLAVA DES RIVES DU LAGON BLEU_20.10.11             Apollo z Jasmínových hor x Dancing Queen of Sunrise Mauritius
                                                               Chov.: Cagnac A.               maj.: Vancová J.                               

Feny tř. otevřená/ f. open class (6/6)

Ex 1, CAC                            ATHEA BLUE PONEKA                                                 31.1.11                  Trumagik Touch the Tartan x Naughty But Nice Gasko Prim

                                                               Chov.: Kubesová P.           maj.:Kubesová P.

Ex 2, res. CAC                     ICY FROST HARDY HORDE                                        8.2.11                    Whirlwind´s Daithi Go for it x Far-Far Away Hardy horde

                                                               Chov.: Šimek B.                 maj.: Jezberová I.

Ex 3                                       ELEGANCE EYSHA Z BENGASU                               6.3.08                    Geri Foxy Fox x Babsi Foxy Fox

                                                               Chov.: Vostrá V.                 maj.: Liscová A.

VG 4                                      IMMORTAL BEAUTY Z ČERNOBÍLÝCH                23.3.09                  Eyes of the World Galaxy x Henriet Czechmate

                                                               Chov.: Švarcová M.          maj.: Hanzlíková K.

VG                                         FLASH DANCE Z JASMÍNOVÝCH HOR                   7.5.11                    Shoreland Goldmine to Emergies x Joy vom Skuddenhof

                                                               Chov.: Kolátková m.         maj.: Kolátková M.

G                                            CEISSY NAVI ISLAND                                                   15.10.11               Blessed Borders Firm Foundation x Bianca Bea Devon Exe

                                                               Chov.: Kučaba I.                Maj.: Churý F.

Feny tř. šampiónů/ f. champion class (1/1)

Ex 1, CAC, res. CACIB     UNAI FOXY FOX                                                              5.11.10                  Borderline Country Justynstyle x Lorelyane Foxy Fox

Chov.: Půlpánová H.        maj.: Janků J.

Feny tř. veteránů/ f. veteran class (2/2)
Ex 1, BOV                            DIXIE HAPPY TENNANT                                              10.4.05                  Wendevick Zephyr x Deuce Czechmate

                                                               Chov.: Vajcová Š.              maj.: Koppová Š.

Ex 2                                       ABIGEIL Z BAGASU                                                      4.9.03                    Aran Coly Queen x Babsi Foxy Fox

                                                               Chov.: Vostrá V.                 maj.: Vostrá V.