SVP Mladá Boleslav  23.6.2013 (44/38)

Judge Bierwolf H (A)

 

Psi tř. mladých/ d. junior class  (3/3)

Ex 1, CAJC                          JACK Z BENGASU                                                           15.5.12                  Diplomat z Bengasu x AbigeilBengasu

                                                               Chov.: Vostrá V.                 maj.: Kejaková H.

Ex 2                                       ACRYLIC DOG ANNE´S DREAM                                2.8.12                    Yankee at Real Pearl x Chocolate Honey z Černobílých

                                                               Chov.: Švejková A.           maj.: Koutná K. 

Ex 3                                       XAVIER FOXY FOX                                                        15.5.12                  Simaro Chase the Star x Lorelyane Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.:Havlíčková P.

Psi tř. střední/ d. intermediate class  (2/2)

Ex 1, CAC                            CEERO OD DUPÍKŮ                                                        2.10.11                  Artaban Dajavera x Erzebeth Easy Bohemia Alké

                                                               Chov.: Dupalová I.            maj.: Moravcová M.

VG 2                                      DART WENDAJA                                                             10.11.11.              Dart darley Arabian x Ája Dajavera

                                                               Chov.: Kovárnová V.        maj.: Kovárnová V.

Psi tř. otevřená/ d.  open class (5/5)

Ex 1, CAC                            FINLEY Z JASMÍNOVÝCH HOR                                 7.5.11                    Shoreland Goldmine to Emergies x Joy vom Skuddenhof

                                                               Chov.: Kolátková m.         maj.: Šimáčková P

Ex 2, res. CAC                     JACK SPARROW TENNANT                                         28.3.11                  Wyllie Golden Reward x Borderline Country Increddible

Chov.: Vajcová Š.             maj.: Vajcová Š.

Ex 3                                       QAID FOXY FOX                                                              24.4.09                  Jessomine Aussie Merlot x Lorelyane Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Pekáč P.

Ex 4                                       ZAMPANO OF CLEVERLAND                                     13.11.10               Trucharm Read Allaboutit x Obscession of Cleverland

                                                               Chov.: Klug S.                     maj.: Fraňková P. & Štýbrová B.

Ex                                          IDEAL CRAZY BOHEMIA ALKÉ                               24.8.10                  Cenny Ideal Bohemia Alké x Una Bohemia Alké

                                                               Chov.: Grygarová A.         maj.: Francová I.

Psi tř. pracovní/ d. working class  (1/1)

Ex 1, CAC, VSV, BOB      AMIGO DEFINITIVE CHOICE                                    8.4.10                    Devoted One of Maranns Home x Definitive Choice Svěží vítr

Chov.: Trýznová J.            maj.: Svatá I.

Psi tř. vítězů/ d. winner class  (3/2)

Ex 1, CAC                            WENDEVICK KEEPSAKE                                             19.2.11                  Jessomine Showi Ozskite x Heartland „B“ Wendevick

                                                               Chov.: Driesens, M. + L.    maj.: Vajcová Š.
Ex 2, res. CAC                     ARGO WENDAJA                                                             3.2.09                   
Fireonice of Maranns Home x Ája Wendaja

                                                               Chov.: Kovárnová V.        maj.: Kovárnová V.

ABSENCE                           JEFFIJA OF MARANNS HOME                                    8.3.10                    Homerun of Maranns Home x Kalzamm Special Edition

                                                               Chov.: Van Den Sten - De Dyene_ maj.: Půlpánová P.

Psi tř. veteránů/ d. veteran class  (1/1)

Ex 1, BOV                            GERI FOY FOX                                                                 4.4.03                    Arrow from the Lovely Annie x Gay Bohemia Alké

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Vostrá V.

Feny tř.  dorostu/ f. puppy class (3/3)

VP1                                       EVERY GRAIN Of Sand Open Gate                             20.11.12               Venerdi Gingerbell x Another Girl Open Gate

                                                               Chov.: Malinská B-           maj.: Malinská B.

VP 2                                      FANTAGIRO KOGITO EASTER                                   20.10.12               For-Ek Dajavera x Bora Kogito Easter

                                                               Chov.: Muzikářová H.      maj.: Dušková M.

VP 4                                      ALLA MARCIA Z ÚDOLÍ KVĚTIN                             5.11.12                  Brave Clyde x Gunpowder Hardy Horde

                                                               Chov:: Mazánková D.                      maj.: Francová I.

Feny tř. mladých/ f. junior class (9/8)

Ex 1, CAJC, BOJ                 SAFIRA SEY Z ČERNOBÍLÝCH                                  7.7.12                    Firstclass at Real Pearl x Kia Ora My Princess z Černobílých

Chov.: Švarcová M.          maj.: Heinzová B.

Ex 2                                       ACATALAYA NOBLE THIWAHE                               24.3.12                  Soul Almighty at Pic Pokey x Coffe Princess z Jasmínových hor

                                                               Chov.: Žílová L. maj.: Hořčičková K.

Ex 3                                       JULIE Z BENGASU                                                          15.5.12                  Diplomat z Bengasu x AbigeilBengasu

                                                               Chov.: Vostrá V.                 maj.: Vostrá V.

Ex 4                                       ANNIE SHAGGY FREEDOM                                        21.6.12                  Forcy Run Hardy Horde x Elegance EyshaBengasu

                                                               Chov.: Liscová A.              maj.: Liscová A.

Ex                                          ANGEE SHAGGY FREEDOM                                       21.6.12                  Forcy Run Hardy Horde x Elegance EyshaBengasu

                                                               Chov.: Liscová A.              maj.: Navrátilová D.

Ex                                          DORSEY NAVI ISLAND                                                 14.7.12                  Detania Victory x Bianca Bea Devon Exe

                                                               Chov.: Kučaba I.                maj.: Koželuhová P.

Ex                                          CHESS RECORD TENDER FLASH                             22.1.12                  Jeffija of Marrans Home x Ginger Brown Gasko Prim

                                                               Chov.: Dědičová K.           maj.: Dědičová K.

Ex                                          XSARA FOXY FOX                                                          15.5.12                  Simaro Chase the Star x Lorelyane Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Půlpánová H.

ABSENCE                           MERRINDA MY SUMMER CHARM                         9.3.12                    Tehya on the Monkey x Merrinda Cosmic Charm

                                                               Chov.: Alshorn L.               maj.: Půlpánová P.

Feny mezitřída/ f. intermediate class  (6/6)

Ex 1, CAC, VSV                 DREAM DIAMOND OF WHITECASTLE                   5.10.11                  Infinity of Sun Loch Valley x Diamonf of Whitecaste Red Angel

                                                               Chov.: Marosán G.            maj.: Cimicka H.               

Ex 2, res. CAC                     AILEEN CARWERA                                                        19.1.12                  Timothy Foxy Fox x Bailey od Dupíků

                                                               Chov.: Navrátilová Z.       maj.: Navrátilová Z.

Ex 3                                       CLAYMORE NAVI ISLAND                                         15.10.11               Blessed Borders Firm Foundation x Bianca Bea Devon Exe

                                                               Chov.: Kučaba I.                maj.:Šimáčková P.

VG 4                                      QUINCE BRANDY Z ČERNOBÍLÝCH                       1.12.2011             Simaro Chase the Star x Jingle Belll z Černobílých

                                                               Chov.: Švarcová M.          maj.: Vančurová L.

VG                                         DANGER WENDAJA                                                       10.11.11.              Dart Darley Arabian x Ája Dajavera

Chov.: Kovárnová V.        maj.: Šindelářová M.

VG                                         DIGI WENDAJA                                                               10.11.11.              Dart Darley Arabian x Ája Dajavera

Chov.: Kovárnová V.        maj.: Svobodová J.

Feny tř. otevřená/ f. open class (6/3)

Ex 1, CAC                            ANOTHER GIRL OPEN GATE                                      1.2.07                    Borderline Country Tempest x Daisy Foxy Fox

                                                               Chov.: Malinská B.            maj.: Malinská B.

Ex 2, res. CAC                     FANNY LUSIKA                                                               17.1.09                  Detania Voctory x Bonnie Lusika

                                                               Chov.: Balogová S.            maj.: Veselá M.

Ex 3                                       ADVENTURE LÁSKY DAR                                           13.9.11                  Blessed Borders Firm Foundation x Endurance Silver Breeze
                                                               Chov.: Frolíková V.           maj.: Vršovský M.

ABSENCE                           CALM BEFORE THE STORM JEFFIJA                      25.9.11                  Wyllie Golden Reward x Jamaica Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová P.          maj.: Tylchrtová Z.

ABSENCE                           FIFTY FIFTY DEABEI                                                    17.4.11                  Kuhaylan´s OzCuba Libre W x Copak Deabei

                                                               Chov.: Štýbrová B.            maj.: Brdlíková E.

ABSENCE                           OVER THE RAINBOW – IZ Z ČERNOBÍLÝCH      1.6.11                    Flower of Old Hill Grog x Etual Enigma z Černobílých

Chov.: Švarcová m.          maj.: Švarcová M.

Feny tř. pracovní/ f. working class (1/1)

Ex 1, CAC                            BALADA Z LANTÍKOVA                                               7.2.10                    Cool With Bohemia Alké x Erish Blue Tennant

                                                               Chov.: Holková J.              maj.: Beranová M.

Feny tř. vítězů / f. winner class (3/2)

Ex 1, CAC                            KIA ORA MY PRINCESS Z ČERNOBÍLÝCH           25.6.10                  Shorelans´s Storm at Skuddenhof x Etual Enigma z Černobílých

                                                               Chov.: Švarcová M.          maj.: Švarcová M.

Ex 2, res. CAC                     ÁJA DAJAVERA                                                               19.10.06               Vigour  of Blackmoutain Agassi x I´m Smarty Gasko Prim

                                                               Chov.: Rájová D.               maj.: Kovárnová V.

ABSENCE                           ASTUTE WITCH BOHEMIA PATRIX                        22.2.08                  Earl Grey z Černobílých x Tambhe Bohemia Alké

                                                               Chov.: Doškářová P.         maj.: Panznerová M.

Feny tř. veteránů/ f. veteran class (1/1)
Ex 1                                       ABIGEIL Z BENGASU                                                    4.9.03                    Aran Coly Queen x Babsi Foxy Fox

                                                               Chov.: Vostrá V.                 maj.: Vostrá V.