SVP Mladá Boleslav  23.6.2013 (57/53)

Judge Harsányi P. / HU

 

Psi tř. štěňat/ d. baby class  (2/2)

VP 1                                      BRAVE HEART ROYAL FELLOW                              9.1.13                    Diego Tender Flash x BasscoffeLantíkova
                                                               Chov.: Hrochová A.          maj.: Kotlabová I.

VP 2                                      BASTIEN KIND – HEARTED ROYAL FELLOW     9.1.13                    Diego Tender Flash x BasscoffeLantíkova
                                                               Chov.: Hrochová A.          maj.: John T.

Psi tř. mladých/ d. junior class  (5/5)

Ex 1, CAJC                          ALDERAAN WILD AT HEART                                    2.8.12                    Hialderaan od Maranns Home x Jessomine Suprise Destiny

                                                               Chov.: Przeworska I.         Maj.: Kolátková M.

Ex 2                                       HACKER DEABEI                                                           14.9.12                  Borderbay the Perfect Storm x Apu Brown Tender Flash
                                                               Chov.: Štýbrová B.            maj.: Sigmundová M.

Ex 3                                       JACK Z BENGASU                                                           15.5.12                  Diplomat z Bengasu x AbigeilBengasu

                                                               Chov.: Vostrá V.                 maj.: Kejaková H.

Ex 4                                       ACRYLIC DOG ANNE´S DREAM                                2.8.12                    Yankee at Real Pearl x Chocolate Honey z Černobílých

                                                               Chov.: Švejková A.           maj.: Koutná K. 

VG                                         HARICOT Z TEMNÉHO HVOZDU                             9.3.12                    Dax Gulden Land x Crazy Dot Aibara

                                                               Chov.: Doubravová A.      maj.:Červinková T.

Psi tř. střední/ d. intermediate class  (2/2)

Ex 1                                       CEERO OD DUPÍKŮ                                                        2.10.11                  Artaban Dajavera x Erzebeth Easy Bohemia Alké

                                                               Chov.: Dupalová I.            maj.: Moravcová M.
VG 2                                      CARL KOGITO EASTER                                                4.12.11                  Blessed Borders firm Foundation x Kety Rubínové srdce

                                                               Chov.: Cimická H.             maj.: Vojtěchová J.

Psi tř. otevřená/ d.  open class (8/8)

Ex 1, CAC                            JACK SPARROW TENNANT                                         28.3.11                  Wyllie Golden Reward x Borderline Country Increddible

Chov.: Vajcová Š.             maj.: Vajcová Š.

Ex 2, res. CAC                     DIAMOND OF WHITECASTLE CASPER                  14.3.11                  Wyllie Golden Reward x Vigour of Blackmountain Brooklyn

                                                               Chov.: Marosán G.            maj.: Cimická H.

Ex 3                                       FINLEY Z JASMÍNOVÝCH HOR                                 7.5.11                    Shoreland Goldmine to Emergies x Joy vom Skuddenhof

                                                               Chov.: Kolátková m.         maj.: Šimáčková P.

Ex 4                                       ATTE ZOLLO Z CHOTYNĚ                                           9.5.10                    Eyes of the World Galaxy x Daiquiry Brown Aibara

                                                               Chov.: Šoršová K.              maj.: Reisingerová M.

Ex                                          KUHAYLAN´S OZ-CUBA LIBRE- W                          21.9.08                  Kerrybrent NZ Midnite Solo x Wildblue Infinity

                                                              Chov.: Weinfurtner Ch.     maj.: Vojtíšková I.

VG                                         AXEL THE GUARDIANS ALBION                              1.6.11                    Yankee at Real Pearl x Aimee Luck Speedy Dream

Chov.: Mikelová H.           maj.: Hlaváčová K.

VG                                         FLECK FOR FUN LUSIKA                                             17.1.09                  Detania Voctory x Bonnie Lusika

                                                               Chov.: Balogová S.            maj.: Soldánová A.           

VG                                         ZAMPANO OF CLEVERLAND                                     13.11.10               Trucharm Read Allaboutit x Obscession of Cleverland

                                                               Chov.: Klug S.                     maj.: Fraňková P. & Štýbrová B.

Psi tř. pracovní/ d. working class  (1/1)

Ex 1                                       AMIGO DEFINITIVE CHOICE                                    8.4.10                    Devoted One of Maranns Home x Definitive Choice Svěží vítr

Chov.: Trýznová J.            maj.: Svatá I.

Psi tř. vítězů/ d. winner class  (2/2)

Ex 1, CAC, NEJ. PES, BOB__WENDEVICK KEEPSAKE                                       19.2.11                  Jessomine Showi Ozskite x Heartland „B“ Wendevick

                                                               Chov.: Driesens, M. + L.    maj.: Vajcová Š.
Ex 2, res. CAC                     JEFFIJA OF MARANNS HOME                                    8.3.10                    Homerun of Maranns Home x Kalzamm Special Edition

                                                               Chov.: Van Den Sten - De Dyene_ maj.: Půlpánová P.

Psi tř. veteránů/ d. veteran class  (1/1)

Ex 1                                       GERI FOY FOX                                                                 4.4.03                    Arrow from the Lovely Annie x Gay Bohemia Alké

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Vostrá V.

Feny tř.  štěňat/ f. baby class (1/1)

VP 1                                      BYE BYE EORRIES ROYAL FELLOW                      9.1.13                    Diego Tender Flash x BasscoffeLantíkova
                                                               Chov.: Hrochová A.          maj.: Hrochová A.

Feny tř.  dorostu/ f. puppy class (8/8)

VP1                                       WHITE AND BLACK GASKO PRIM                           6.10.12                  Frosty Fun Shadoway´s  x From Borders Home Elegant Black

                                                               Chov.: Svobodová L.        maj.: Babová H.

VP 2                                      GOOD AS GOLD GOLEM                                               7.11.12                  Timothy Foxy Fox x Zeraphine of Cleverland

                                                               Chov.: Mazánek V.           maj.: Vojtíšková I.

VP 3                                      ANGEL IN REDFEST                                                      9.12.12                  Jeffija of Maranns Home x Chanel Coco Dajavera

                                                               Chov.: Pluháčková E.       maj.: Salátová J.

VP 4                                      GINY GOLEM                                                                   7.11.12                  Timothy Foxy Fox x Zeraphine of Cleverland

                                                               Chov.: Mazánek V.           maj.: Vojtíšková I.

VP                                          FANTAGIRO KOGITO EASTER                                   20.10.12               For-Ek Dajavera x Bora Kogito Easter

                                                               Chov.: Muzikářová H.      maj.: Dušková M.

VP                                          GAEA GOLEM                                                                  7.11.12                  Timothy Foxy Fox x Zeraphine of Cleverland

                                                               Chov.: Mazánek V.           maj.: Vojtíšková I.

P                                             EVERY GRAIN OF SAND OPEN GATE                      20.11.12               Venerdi Gingerbell x Another Girl Open Gate

                                                               Chov.: Malinská B-           maj.: Malinská B.

P                                             FIONA KOGITO EASTER                                              20.10.12               For-Ek Dajavera x Bora Kogito Easter

                                                               Chov.: Muzikářová H.      maj.: Hakalová M.

Feny tř. mladých/ f. junior class (8/7)

Ex 1, CAJC, BOJ                ACATALAYA NOBLE THIWAHE                               24.3.12                  Soul Almighty at Pic Pokey x Coffe Princess z Jasmínových hor

                                                               Chov.: Žílová L. maj.: Hořčičková K.

Ex 2                                       SAFIRA SEY Z ČERNOBÍLÝCH                                  7.7.12                    Firstclass at Real Pearl x Kia Ora My Princess z Černobílých

Chov.: Švarcová M.          maj.: Heinzová B.

Ex 3                                       CHESS RECORD TENDER FLASH                             22.1.12                  Jeffija of Marrans Home x Ginger Brown Gasko Prim

                                                               Chov.: Dědičová K.           maj.: Dědičová K.

Ex 4                                       XSARA FOXY FOX                                                          15.5.12                  Simaro Chase the Star x Lorelyane Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Půlpánová H.

Ex                                          JULIE Z BENGASU                                                          15.5.12                  Diplomat z Bengasu x AbigeilBengasu

                                                               Chov.: Vostrá V.                 maj.: Vostrá V.

VG                                         FIFINKA Z LANTÍKOVA                                               20.5.12                  Cool With Bohemia Alké x Dajen z Jasmínových hor

                                                               Chov.: Holková Jitka        maj.: Došlá D.

VG                                         SNOWFLAKE Z ČERNOBÍLÝCH                                7.7.12                    Firstclass at Real Pearl x Kia Ora My Princess z Černobílých

Chov.: Švarcová M.          maj.: Bartlová Z.

ABSENCE                           APPLE AND CRAYON ANNE´S DREAM                   2.8.12                    Yankee at Real Pearl x Chocolate Honey z Černobílých

                                                               Chov.: Švejková A.           maj.: Vaněčková M.

Feny mezitřída/ f. intermediate class  (8/8)

Ex 1, CAC, NEJ. FENA     AILEEN CARWERA                                        19.1.12                  Timothy Foxy Fox x Bailey od Dupíků

                                                               Chov.: Navrátilová Z.       maj.: Navrátilová Z.

Ex 2, res. CAC                     DREAM DIAMOND OF WHITECASTLE                   5.10.11                  Infinity of Sun Loch Valley x Diamonf of Whitecaste Red Angel

                                                               Chov.: Marosán G.            maj.: Cimicka H.

Ex 3                                       MERRINDA MY SUMMER CHARM                        9.3.12                    Tehya on the Monkey x Merrinda Cosmic Charm

                                                               Chov.: Alshorn L.               maj.: Půlpánová P.

Ex 4                                       QUINCE BRANDY Z ČERNOBÍLÝCH                       1.12.2011             Simaro Chase the Star x Jingle Belll z Černobílých

                                                               Chov.: Švarcová M.          maj.: Vančurová L.

Ex                                          CLAYMORE NAVI ISLAND                                         15.10.11               Blessed Borders Firm Foundation x Bianca Bea Devon Exe

                                                               Chov.: Kučaba I.                maj.:Šimáčková P.

VG                                         CRANBERRY NAVI ISLAND                                       15.10.11               Blessed Borders Firm Foundation x Bianca Bea Devon Exe

                                                               Chov.: Kučaba I.                maj.:Salátovi J. & P.

VG                                         CALIA OD DUPÍKŮ                                                         2.10.11                  Artaban Dajavera x Erzebeth Easy Bohemia Alké

                                                               Chov.: Dupalová I.            maj.: Formánková S.

VG                                         JOYOUSIMP BOHEMIA PATRIX                                15.2.12                  Just in Time Gasko Prim x Genta Slezský Hrádek

                                                               Chov.: Doškářová P.         chov.: Hrdá D.

Feny tř. otevřená/ f. open class (8/7)

Ex 1, CAC                            OVER THE RAINBOW – IZ Z ČERNOBÍLÝCH      1.6.11                    Flower of Old Hill Grog x Etual Enigma z Černobílých

Chov.: Švarcová m.          maj.: Švarcová M.

Ex 2, res. CAC                     ANOTHER GIRL OPEN GATE                                      1.2.07                    Borderline Country Tempest x Daisy Foxy Fox

                                                               Chov.: Malinská B.            maj.: Malinská B.

Ex 3                                     CALM BEFORE THE STORM JEFFIJA                      25.9.11                  Wyllie Golden Reward x Jamaica Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová P.          maj.: Tylchrtová Z.

VG 4                                      JASMINE FLOWER TENNANT                                    28.3.11                  Wyllie Golden Reward x Borderline Country Increddible

                                                               Chov.: Vajcová Š.              maj.: Balogová S.

VG                                         ADVENTURE LÁSKY DAR                                           13.9.11                  Blessed Borders Firm Foundation x Endurance Silver Breeze
                                                               Chov.: Frolíková V.           maj.: Vršovský M.
VG                                         FERGIE DEVON EXE                                                      19.5.11                 
Gentlemann of Tennant x HazelNut z Černobílých

                                                               Chov.: Vancová J.             maj.: Hlaváčová S.

ABSENCE                           CINEMONE GOLEM                                                       5.6.11                    Kuhailan´s OZ-Cuba Libre-W x Annie Ivelbero´s Darling

Chov.: Mazánek V.           maj.: Vaněčková M.

ABSENCE                           FIFTY FIFTY DEABEI                                                    17.4.11                  Kuhaylan´s OzCuba Libre W x Copak Deabei

                                                               Chov.: Štýbrová B.            maj.: Brdlíková E.

Feny tř. pracovní/ f. working class (1/1)

VG 1                                      BALADA Z LANTÍKOVA                                               7.2.10                    Cool With Bohemia Alké x Erish Blue Tennant

                                                               Chov.: Holková J.              maj.: Beranová M.

Feny tř. vítězů / f. winner class (1/1)

Ex 1, CAC                            KIA ORA MY PRINCESS Z ČERNOBÍLÝCH           25.6.10                  Shorelans´s Storm at Skuddenhof x Etual Enigma z Černobílých

                                                               Chov.: Švarcová M.          maj.: Švarcová M.

Feny tř. veteránů/ f. veteran class (1/1)
Ex 1, BOV                            ABIGEIL Z BENGASU                                                    4.9.03                    Aran Coly Queen x Babsi Foxy Fox

                                                               Chov.: Vostrá V.                 maj.: Vostrá V.