National Show Ostrava_14.4.2012 (35/34)

Judge Ovesná Božena

Psi tř. dorostu/ d. puppy class  (2/2)
VP 2                                      APACHE STRIKING PACK                                           15.7.11                  Gift in trics Gasko Prim  x Connie Blue Svěží vítr

                                                               Chov.: Ligocká J.               maj.: Durczok P.
VP 1                                      CASIE OD APPALOOSEK                                              17.7.11                  Borderline Country Justinstyle x Arushka Plume Hardy Horde

                                                               Chov.: Pohl O.                     maj.: Lepařová M.

Psi tř. mladých/ d. junior class  (4/4)

Ex 1, CAJC                          HOLLYWOOD TENDER FLASH                                  17.12.10               Earl-Grey z Černobílých x Ginger Brown Gasko Prim

                                                               Chov.: Dědičová K.           maj.: Ćmiel Z.

Ex 2                                       WIZZARD GARP FITMIN                                             29.5.11                  Rising Gold Fitmin x Odetta Fitmin               

                                                               Chov.: Štěpánek Z.            maj.: Najzarová I.

Ex 3                                       GIOME KATEMY                                                            13.2.11                  And Ray Charles Tender Flash x Ambra z Dublovické samoty

                                                               Chov.: Myšková K.           maj.:

VG 4                                      ARGO BONJA                                                                   16.5.11                  Nick Miveko x Queen Miveko

                                                               Chov.: Bernard B.              maj.: Řebíček H.

Psi mezitřída/ d. intermediate class  (4/4)

Ex 1, CAC                            BOSS OF STREETS FROM JEFFIJA                            2.8.10                    Simply the Best from Borders Paradise x Jamaica Foxy Fox

                                                               Chov.. Půlpánová P.          maj.: Táborský P. a M.    

Psi tř. otevřená/ d.  open class (4/3)

Ex 1, CAC                           AX Z TŘINECKÉHO PODLESÍ                                     12.2.10                  Eyes of the World Galaxy x Abigail Tejko

                                                               Chov.: Greinerová I.          maj.: Krusberská N.

Ex 2, res. CAC                     JIMMY BLACK EYE AIBARA                                     15.5.09                  Dick White Head tennant x Brenda Lee Tender Flash

                                                               Chov.: Palfiová M.            maj.: Kotuličová M.

Ex 3                                       GRANIT Z TEMNÉHO HVOZDU                                 19.1.11                  Dax Gulden Land x Crazy Dot Aibara

                                                               Chov.: Doubravová A.      maj.: Janáčová K.

ABSENCE                           TRISTAN FOXY FOX                                                      7.3.10                    Kerrybrent NZ Midnite Solo x Simaro Angela Lansbury

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Stoszková A.

Psi tř. šampionů/ d. champion lass (4/4)

Ex 1, CAC, NV                    BORDERLINE COUNTRY JUSTINSTYLE                12.11.08               Wavenwy Caught in Time x Borderline Countrry Extacy

                                                               Chov.: Poschacher H.        maj.: Janků J.

Ex 2, res. CAC                     DIEGO TENDER FLASH                                                16.2.09                  Kim V.D. Floretty Hof  x  Borderguard Kiss for Tender Flash

                                                               Chov.: Dědičová K.           maj.: Prejsová K.

Feny tř.  štěňat/ f. baby class (1/1)

VP 1                                      KIND OF MAGIC HARDY HORDE                             16.10.11               Wonderfull Touch von Weideland x Annie Dot Hardy Horde

                                                               Chov.: Šimek B.                 maj.: Najzarová I.

Feny tř.  dorostu/ f. puppy class (1/1)

VP1                                       RENA RUBÍNOVÉ SRDCE                                            21.7.11                  Yankee at Real Pearl x Charollais Rubínové srdce

                                                               Chov.: Sochorová S.          maj.: Vincurová A.

Feny tř. mladých/ f. junior class (7/7)

Ex 1, CAJC, BOJ                BORDERGUARD SOMEBODY TO LOVE                 26.2.11                  Sportingfield North Star x Borderquard Iris

                                                               Chov.: Körösine Benedek D.           maj.: Obracajová L.

Ex 2                                       FIBIENNE Z JASMÍNOVÝCH HOR                            7.5.11                    Shoreland Goldmine to Energies x Joy vom Skuddenhof

                                                               Chov.: Kolátková M.        maj.: Vojtěšková K.

Ex 3                                       CHEILA LAURA ZE SKALISTÝCH HOR                 2.7.11                    Car Ewe Hill x Gália Estrella ze Skalistých hor

                                                               chov.: Lorková M.             maj.: Hlavačka J.

Ex                                          BUTTERFLY BAMBINI Z CHOTYNĚ                       22.4.11                  And Ray Charles Tender Flash x Daiquiri Brown Aibara

                                                               Chov.: Šoršová K.              maj.: Kučera D.

Ex                                          CLAUDIE WENDAJA                                                      30.3.11                  Argo Wendaja x Chalva z Nečtinského Podhradí

Chov.: Kovárnová V.        maj.: Sládková J.

Ex                                          ORCHID´S BLOSSOM Z ČERNOBÍLÝCH                1.6.11                    Flower of Old Hill Grog x Etual Enigma z Černobílých

                                                               Chov.: Švarcová m.           maj.: Kol´veková I.

VG                                         VICTORIE FOXY FOX                                                    26.5.11                  Borderguard Lenny  x  Karrie Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.:

Feny mezitřída/ f. intermediate class  (3/3)

Ex 1, CAC                            UNAI FOXY FOX                                                              5.11.10                  Borderline Country Justynstyle x Lorelyane Foxy Fox

Chov.: Půlpánová H.        maj.: Janků J.

Ex 2, res. CAC                     BRILLIANT BUCKY DREAM OF JOY                       1.7.10                    Lucky for You Broadway x Forever Svěží vítr

                                                               Chov. :Obracajová L.       maj.: Hlavačka J.

VG 3                                      EIDDY LEE NORJE                                                         6.7.10                    Ivanhoe Foxy Fox x Canna ze Skalistých hor

                                                               maj.: Pelc M.                       maj.: Drozdová R.

Feny tř. otevřená/ f. open class (8/8)

Ex. 1, CAC, NV, BOB        SUNNY BLUE FOXY FOX                                              9.12.09                  Diplomat z Bengasu x Kitty Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová H.         maj.: Černochová K.

Ex 2, res. CAC                     AUSTRALIS CINCINNATI DREAM                           29.4.09                  Borderline Country Tempest x Australis Arizona Dream

                                                               Chov.: Temmel T.              maj.: Tesárek V.

Ex 3                                       FEMME FATALE DAJAVERA                                      31.12.09               Nice of You Come Bye JerryLee x Amy Dajavera

                                                               Chov.: Rájová D.               maj.: Žáková D.

Ex 4                                       DOREEN Z JASMÍNOVÝCH HOR                               31.1.10                  Shoreland Goldmine to Energies x Joy vom Skuddenhof

                                                               Chov.: Kolátková M.        maj.: Říhová P.

Ex                                          DINYS NORJE                                                                   15.11.09               Ivanhoe Foxy Fox x Canna ze Skalistých hor

                                                               Chov.: Pelc M.                    maj.: Ivánková H.

Ex                                          FLASHDANCE ALKYRA                                               19.3.10                  Jump Jet Black Chevers x Avenue Alkyra

                                                               Chov.: Kynclová A.           maj.: Hoffmannová B.

Ex                                          CHANNEL COCO DAJAVERA                                     24.8.10                  Hotnote Good News x Amy Dajavera

                                                               Chov.: Rájová D.               maj.: Rovňaníková R.

VG                                         KAILA RUBÍNOVÉ SRDCE                                          11.2.08                  Arien Aglar Wonderfull Dream x Charollais Rubínové srdce

                                                               Chov.: Sochorová S.          maj.: Olbrechtová M.       

Feny tř. pracovní/ f. working class (2/2)

V1, CAC                               AIRY VIXEN GRACEFUL AVALANCHE                  11.6.09                  Filip ze Skalistých hor x Jessamine Sprite Black Chevers

Chov.: Krejčová M.           maj..: Jeleň D.

V2, res. CAC                        PROUD TO BE ENJOY                                                    23.9.05                  Beagold Stanalone x Eyes of the World Cinnamon

                                                               Chov.: Van Looy Hoffmann          maj.: Deconinck Ch.