International show – České Budějovice_8.9.2011 (46/43)

Judge Tibor Havelka /SK/

 

Psi tř. štěňat/ d. baby class  (1/1)

VP 1                                      COFFEE BOCORA                                                           30.4.11                  Aktiv Gulden Land x Dewfall Silver Breeze

                                                               Chov.: Dlabal R.                 maj.: Vojta I.

Psi tř. dorostu/ d. puppy class  (3/3)

VP                                          ABONY BLACK PONEKA                                             31.1.11                  Traumatig Touch the tartan x Naughty But Nice Gasko Prim

                                                               Chov.: Kubesová P.           maj.: Koldínská L.

VP                                          ARMIN BLUE PONEKA                                                 31.1.11                  Traumatig Touch the tartan x Naughty But Nice Gasko Prim

                                                               Chov.: Kubesová P.           maj.: Krobovi M.+D.

VP                                          BLACK STAR GRACEFUL AVALANCHE                31.1.2011             Filip ze Skalistých hor x Crazy Charlie Mintaka

                                                               Chov.: Krejčová M.           maj.: Baštýřová K.

Psi tř. mladých/ d. junior class (5/5)

Ex 1, CAJC, BOJ                READY STEADY GO GASKO PRIM                           9.5.10                    Flair Kiwi Kobi at Lochburn x From Border Home Elegant Black

                                                               Chov.: Svobodová L.        maj.: Klímová S.

Ex 2                                       CLAY KROTĚJOV                                                           27.8.10                  cassidyBengasu x For You from Gasko Prim

                                                               Chov.: Zemanová V.         maj.: Müller V.

Ex 3                                       GO QUIETLI SILVER BREEZE                                    12.4.10                  Eyes of the World Galaxy x Dajenn Foxy Fox

                                                               Chov.: Úlovcová M.          maj.: Baštýřová K.

Ex 4                                       BALOO KOGITO EASTER                                             15.7.10                  Fire on Ice Maranns Home x Kety Rubínové Srdce

                                                               Chov.: Cimická H.             maj.: Cimická, Segečová

VG                                         ATHOS BLESK DOG-ROSE HILL                               21.4.10                  Valiant Bohemia Alké x Beauty z Temného hvozdu

                                                               Chov.: Ludík M.                 maj.: Čechurová M.

Psi mezitřída/ d. intermediate class  (2/1)

Ex 1, CAC                            CLAIRVOYANT OPEN GATE                                       7.1.10                    Flash Tally of Green Borderline x Another Girl Open Gate

                                                               Chov.: Malinská B.            maj.: Malinská B.

Ex 2, res. CAC                     BRUNO OD DUPÍKŮ                                                       19.2.10                  CassidyBengasu x Ally Dajavera

                                                               Chov.: Dupalová I.            maj.: Vitulová N. + Vávra M.

Psi tř. otevřená/ d.  open class (4/4)

Ex 1, CAC                            GENTLEMAN OF TENNANT                                        26.3.09                  Wendevick Zephyr x Francis Foxy Fox

                                                               Chov.: Š. Vajcová              maj.: Š. Vajcová

VG  2                                     FIRE AND ICE TENNANT                                             19.2.08                  Crazy Brown Gasko Prim x Francis Foxy Fox

                                                               Chov.: Vajcová Š.              maj.: Hejtmánková P.

VG 3                                      YANKEE AT REAL PEARL                                           29.8.08                  Bayshore Count Chocula x Jodie Foster at Real Pearl

                                                               Chov.: KorószPapp J.    maj.: Vancová J.

VG 4                                      BIG BEAT BOHEMIA PATRIX                                    1.5.09                    Just in Time Gasko Prim x Tambhe Bohemia Alké

                                                               Chov.: Doškářová P.         maj.: Švábenská T.

Psi tř. pracovní/ d. working class (2/2)

Ex 1, CAC, CACIB            BRAINS´N BEAUTY MY OH TU KÄN DU                14.3.04                  Terminátor vom Kuschelmuschel x Beesting fame and Clory

                                                               Chov.: Grammenz A.        maj.: Grammenz A.

Ex. 2, res. CAC                    ARGO WENDAJA                                                             3.2.09                    Fireonice of Maranns Home x Ája Dajavera

                                                               Chov.: Kovárnová V.        maj.: Kovárnová V.          

Psi tř. šampionů/ d. champion class (1/1)

Ex 1, CAC, res. CACIB     DIEGO TENDER FLASH                                                16.2.09                  Kim V.D. Floretty Hof  x  Borderguard Kiss for Tender Flash

                                                               Chov.: Dědičová K.           maj.: Prejsová K.

Feny tř.  dorostu/ f. puppy class (6/5)

VP                                          ATHEA BLUE PONEKA                                                 31.1.11                  Trumagik Touch Thetartan x Naughty But Nice Gasko Prim

                                                               Chov.: Kubesová P.           maj.:Kubesová P.

VP                                          BEAUTY MINNIE GRACEFUL AVALANCHE        31.1.2011             Filip ze Skalistých hor x Crazy Charlie Mintaka

                                                               Chov.: Krejčová M.           maj.:Brabcová E.

VP                                          ORINOKO AIBARA                                                         16.3.11                  Heaven and hell z černobílých

;                                                             Chov.: Palfiová M.            maj.: Hinnerová B.

P                                             AC – DC FAST AND FOOLISH                                     5.3.11                    Terminátor vom Kuschelmuschel x Foolish Bree Hardy Horde                                              

                                                               Chov.: Nováková M.        maj.: Nováková M.

P                                             BABY PEPINA GRACEFUL AVALANCHE               31.1.2011             Filip ze Skalistých hor x Crazy Charlie Mintaka

                                                               Chov.: Krejčová M.           maj.: Dušková J.

ABSENCE                           JEWEL OF GOLD TENNANT                                        28.3.11                  Wyllie Golden Reward x Borderline Country Increddible

                                                               Chov.: Vajcová Š.              maj.: Smetanová H.

Feny tř. mladých/ f. junior class (6/5)

Ex 1, CAJC                          BORA KOGITO EASTER                                               15.7.10                  Fireonice of Marrans Home x Kety Rubínové srdce

                                                               Chov.: Cimická H.             maj.: Cimická H.

Ex 2                                       BERRY BROWN IEW´S WONDER                              16.6.10                  Yankee at Real Pearl x Angelina Jolie Tender Flash

                                                               Chov.: Hedvičáková E.    maj.: Hedvičáková E.

VG 3                                      NANNY ELLIS Z ČERNOBÍLÝCH                              31.12.10               Cenny Ideal Bohemia Alké x Dandelion Dream z Černobílých

                                                               Chov.: Švarcová M.          maj.: Švejková A.

VG 4                                      BAILEY OD WENDAJA                                                  7.12.10                  Trust Your Heart Around x Ája Dajavera

                                                               Chov.: Kovárnová V.        maj.: Bindíková A.                                          

VG                                         ANNIE MARIA TERRA VERA                                     13.8.10                  Yankee at Real Pearl x Answer by Ask Bohemia Patrix

                                                               Chov.: Dvořáková L.        maj.: Tuták P.

ABSENCE                           COMPANION´S WISH FOR BRAINS´N BEAUTY   21.9.10                  Sporting Field Coat of Many Colors x Companion´s Eye of the Storm

                                                               Chov.: Grammenz A.        maj.: Grammenz A.          

Feny mezitřída/ f. intermediate class  (5/5)

Ex 1, CAC, CACIB, BOB_ HIGHLAND ROSE TENNANT                                    6.11.09                  Trucharm Read Allaboutit x Borderline Country Incredible

                                                               Chov.: Vajcová Š.              maj.: Vajcová Š.

Ex 2, res. CAC                     FATA MORGANA DAJAVERA                                     31.12.09               Nice of You to Come Bye Jerry- lee x Amy Dajavera

                                                               Chov.: Rájová D.               maj.: Medunovi I. + P.

Ex 3                                       COCKOO BOHEMIA PATRIX                                      5.12.09                  Eyes of the World Galaxy x Genta Slezský Hrádek

                                                               Chov.: Doškářová P.         maj.: Míková I.

Ex 4                                       KIA ORA MY PRINCESS Z ČERNOBÍLÝCH           25.5.10                  Shoreland´s Storm at Skeddenhof x Etual Enigma z Černobílých

                                                               Chov. Švarcová M.            maj.: Švarcová M.

VG                                         FEMME FATALE DAJAVERA                                      31.12.09               Nice of You Come Bye JerryLee x Amy Dajavera

                                                               Chov.: Rájová D.               maj.: Žáková D.

Feny tř. otevřená/ f. open class (2/2)

Ex 1, CAC, res. CACIB     BERTIE CINDERELLA´S RANCH                              2.10.08                  I´m Just Yours Gasko Prim x Qatma Bohemia Alké

                                                               Chov.: Svárkovský M.      maj.: Hutár D.                    

Ex 2, res. CAC                     JINGLE BELL Z ČERNOBÍLÝCH                               12.5.09                  Bayshore´s Count Chocula x Etual Enigma z Černobílých

                                                               Chov.: Švarcová M.          maj.: Švarcová M.

Ex 3                                       FOOLISH BREE HARDY HORDE                               11.10.07               Jessomine Aussie Merlot x Annie Dot Hardy Horde

                                                               Chov.: Šimek B.  maj.: Nováková M.

VG 4                                      NAUGHTY BUT NICE GASKO PRIM                         15.9.07                  Kuhaylan´s Oz-The Candyman- M x I´m Special for Gasko Prim

Chov.: Svobodová L.        maj.: Kubešová P.

VG                                         CHALVA Z NEČTINSKÉHO PODHRADÍ                  4.5.08                    Fenwick Danny x Coura Hrdlička

                                                               Chov.: Stříbrný P.               maj.: Kovárnová V.

Feny tř. pracovní/ f. working class (4/4)

Ex 1, CAC                            C. J.  DAJAVERA                                                              25.10.08               Fire on Ice of Maranns Home x Amy Dajavera

                                               Chov.: Rájová D.               MAJ.: Kasalá Stiborková M.

Ex 2, res. CAC                     LOVELY FOR BRAINS´N BEAUTY DEL MULINO PRUDENZA        Brains´n Beuty My-Oh-Tu-Kän-Du x Allymoon Jamaica

                                                               Chov.: Ferrari Fani             maj.: Grammenz A.

Ex 3                                       CRAZY CHARLIE MINTAKA                                      12.4.07                  Terminator vom Kuschelmuschel x Fast Flockie Black Chevers

                                                               Chov.: Topinková M.        maj.: Dušková P.

VG 4                                      FAR FAR-AWAY HARDY HORDE                              11.10.07               Jessomine Aussie Merlot x Annie Dot Hardy Horde

                                                               Chov.:Šimek B.                   maj.:Šimková V.

Feny tř. šampionů/ f. champion class (1/1)

ABSENCE                           ANGELINA DAJAVERA                                                 19.10.06               Vigou of Blackmountain Agassi x I´m Special For You Gasko Prim

                                                               Chov.: Rájová D.               maj.: Vancová J.

Feny tř.veteránů/ f. veterán class (1/1)

Ex 1, BOV                            CONNIE TARA TENNANT                                            19.6.03                  Wendevic Zephyr x Deuce Czechmate

                                                               Chov.: Vajcová Š.              maj.: Vajcová Š.