MVP – České Budějovice – 24.10.2009 (50/44)

Posuzoval p. R. Blessing (D)

 

Psi  tř. štěňat (1/1)

VN1                                       BIG BEAT BOHEMIA PATRIX                                      1.5.09                     Just in Time Gasko Prim x Tambhe Bohemia Alké

                                                               Chov.: Doškářová P.           maj.: Švábenská T.

Psi tř. dorostu (2/2)

VN1                                       ARGO WENDAJA                                                            3.2.09                     Fire on Ice of Maranns Home x Ája Dajavera

                                                               Chov.: a maj.: Kovárnová V.            

N2                                          APOLO RENČÍN RANČ                                                   14.2.09                   Faust Foxy Fox x Bety Sen Pastýřů

                                                               Chov.: Rovňaníková R.      maj.: Zděnková M.

Tř.  mladých (5/4)

V1, CAJC, JBOB                  BORDERLINE COUNTRY JUSTINSTYLE                     12.11.08                 Wavenwy Caught in Time x Borderline Countrry Extacy

                                                               Chov.: Poschacher H.         maj.: Janků J.

V2                                          CLERMONT – FERAND DAJAVERA                           25.10.28                 Fire on Ice of Maranns Home x Amy Dajavera

                                                               Chov.: Rájová D.                 maj.: Morávková I.

V3                                          RISING GOLD STAR FITMIN                                         24.12.08                 Rising Sun Spot at Narrow Lane x Derby Fitmin

                                                               Chov.: Štěpánek Z.             maj.: Dibaq a.s.

VD4                                       AJAX NAVI ISLAND                                                       9.10.08                   Drug Fitmin x Crazy Happy Arenda

                                                               Chov: Kačaba I.                   maj.: Šourek M.

NEÚČAST                            YANKEE AT REAL PEARL                                             29.8.08                   Count Chocula Bayshore´s x Jodie Foster at Real Pearl

                                                               Chov. Korósz – Papp J.      maj.: Vancová J.

Psi mezitřída (3/3)

V1, CAC, CACIB, BOB       FIRE AND ICE TENNANT                                               19.2.08                   Crazy Brown gasko prim x Francis Foxy Fox

                                                               Chov.: Vajcová Š.                maj.: Hejtmánková P.

V2, res. CAC                        ALIEN´S TIME BOHEMIA PATRIX                              22.2.08                   EarlGrey Z Černobílých x Tambhe Bohemia Alké

Chov.: Doškářová P.          maj.: Zástěrová P.

V3                                          ARISTOTELES JEFFIJA                                                   24.1.08                   Ivanhoe Foxy Fox x Jamaica Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpán V.                 maj.: Půlpánovi R. a V.

Tř. otevřená (4/4)

V1, CAC, res. CACIB          LUCKY FOR YOU BROADWAY                                    27.8.07                   Avatar One Night Stand Bayshore x Válvögy Szép Aqua

                                                               Chov.:  Bényi K.                  maj.: Šulejová I.

V2, res. CAC                        NEKAR FITMIN                                                                3.7.07                     Just The One Gasko Prim x Jut Akumulátor

                                                               Chov.: Štěpánek Z.             maj.: Dibaq a.s.

VD3                                       JUST IN TIME GASKO PRIM                                         1.4.05                     Crazy Brown Gasko Prim x Funky Akumulátor

                                                               Chov.: Svobodová L.         maj.: Doškářová P

VD4                                       HANDSOME LITTLE FOOL Z ČERNOBÍLÝCH           13.4.08                   Cherokee Rubínové srdce x Etual Enigma z Černobílých

                                                               Chov.: Švarcová M.            maj.: Benda J.

Tř. šampionů (2/2)

V1,CAC                                 ATUR PLUSH BERRY                                                      7.3.07                     Alf Border Town x Dwarf Tiny z Černobílých

                                                              Chov.: Koníčková H.           maj.: Horová M.

V2, res. CAC                        QUARGO BOHEMIA ALKÉ                                            28.3.04                   Wendevick Usecassper x Chubby Bohemia Alké

                                                               Chov.: Grygarová A.          maj.: Košťálová R.             

Feny tř. štěňat (3/3)

VN                                         BLUE DEW BOHEMIA PATRIX                                    1.5.09                     Just in Time Gasko Prim x Tambhe Bohemia Alké

                                                               Chov.: Doškářová P.           maj.: Dvořáková A.                                           

VN                                         BY BEATRIX BOHEMIA PATRIX                                 1.5.09                     Just in Time Gasko Prim x Tambhe Bohemia Alké

                                                               Chov.: Doškářová P.           maj.: Calda J.

VN                                         REBECCA FOXY FOX                                                      3.5.09                     Hotnote Good News x Karrie Foxy Fox                  

                                                               Chov.: Půlpánová H.          maj.: Jírová K.

Tř. dorostu (3/2)

VN1                                       UNIQUE HOT CHILLI FROM BORDERS PARADISE­_21.4.09                Finnegan to go from Borders Paradise x Indian Summer from Borders Paradise
                                                               Chov.: Thein M., E.             maj.: Půlpánovi V., R.             

N2                                          PENNY FOXY FOX                                                           21.3.09                   Kerrybrent Nz Midnite Solo x Crazy Foxy Fox

Chov.: Půlpánová H.          maj.: Dostálová M.+ Půlpánová H.

NEÚČAST                            AIRYKEN HVĚZDA ELS                                                  12.2.09                   Adam Foxy Fox x Liz Bohemia Alké

                                                               Chov.: Koubková E.           maj.: Plačková V.

Tř. mladých (11/8)

V1, CAJC                              FANTASTIC BEST Z BENGASU                                   5.11.08                   Eyes of  the World Galaxy x AbigeilBengasu

                                                               Chov. a maj.: Vostrá V.      

V2                                          ANGELIKA DEVON EXE                                                 19.8.08                   Cherokee Rubínové srdce x  Angelina Dajavera

                                                               Chov.: Vancová J.               maj.: Pojerová M.

V3                                          C.J. DAJAVERA                                                                25.10.08                 Fire on Ice of Maranns Home x  Amy Dajavera

                                                              Chov.: Rájová D.                  maj.: Kasalá Stiborková M.

V4                                          CRAZY MEGGY DAJAVERA                                         25.10.08                 Fire on Ice of Maranns Home x  Amy Dajavera

                                                              Chov.: Rájová D.                  maj.: Kramertová A.

V                                            BERTIE CINDERELLA´S RANCH                                  2.10.08                   I´m Just Yours Gasko Prim x Qatma Bohemia Alké

Chov.: Svárkovský M.       maj.: Hutár D.

V                                            CAITLY BLACK DAJAVERA                                         25.10.08                 Fire on Ice of Maranns Home x Amy Dajavera

                                                               Chov.: Rájová D.                 maj.: Navrátilová Z.

VD                                         BIANKA Z KORUNOVA DOLA                                    16.7.08                   Calt Miveko x Dirka Hrdlička

Chov.: Čechová M.            maj.: Pátek V.

VD                                         PRINCESS BLUE JOEY FITMIN                                     15.2.08                   Detania Victory x Kitty Akumulátor

                                                               Chov.: Štěpánek Z.             maj.: Dibaq a.s.

NEÚČAST                            CECILLIA Z LEBEDOVA DVORA                                  14.6.08                   Arien Agar Wonderfull Dream x Cress Glos Ambra Professional

Chov.: Lužná B.                   maj.: Krejsa S.

NEÚČAST                            CESSY Z LEBEDOVA DVORA                                        14.6.08                   Arien Agar Wonderfull Dream x Cress Glos Ambra Professional

Chov.: Lužná B.                   maj.: Syrovátková Š.

NEÚČAST                            MINKA RUBÍNOVÉ SRDCE                                            6.12.08                   Ekr Hrdlička x Hane Rubínové srdce

                                                               Chov.: Sochorová S.           maj.: Vorlíčková J.

Feny mezitřída(6/5)

V1, CAC                                ANSWER BY ASK BOHEMIA PATRIX                       22.2.08                   Earl - Grey z Černobílých x Tambhe Bohemia Alké

                                                               Chov.: Doškářová P.           maj.: Dvořáková L.

V2, res. CAC                        FLYING STAR TENNANT                                               19.2.08                   Crazy Brown Gasko Prim x Francis Foxy Fox.

                                                               Chov.: Vajcová Š.                maj.: Josková S.

V3                                          ODETTA FITMIN                                                             1.2.08                     Crazy Brown Gasko Prim x Fera Fitmin

                                                               Chov.: Štěpánek Z.             maj.: Dibaq a.s.

VD                                         AS AVALANCHE BOHEMIA PATRIX                        22.2.08                   Earl - Grey z Černobílých x Tambhe Bohemia Alké

                                                               Chov a maj.: Doškářová P.

VD                                         GENTA SLEZSKÝ HRÁDEK                                           21.3.08                   Hector Czechmate x Briggi Foxy Fox

                                                               Chov.: Bojková J.                maj.: Doškářová P.

NEÚČAST                            CHOCOLATE HONEY Z ČERNOBÍLÝCH                     28.8.08                   Geri Foxy Fox x Henriet Czechmate

                                                               Chov. a maj.:  Švarcová M.

Tř. otevřená (6/6)

V1, CAC, res. CACIB          BORDEGUARD KISS FOR TENDER FLASH               14.5.07                   Claygar Boot Scootin Boogie At  Accra  x  Borderguard Gina

                                                              Chov.: Kötosineb D.           maj.: Dědičová K.        

V2                                          DERBY FITMIN                                                                 1.10.04                   Sheltysham Sun Shade x Dyna Miveko

                                                               Chov.: Štěpánek Z.             maj.: Dibaq a.s.

V3                                          CRAZY CHARLIE MINTAKA                                        12.4.07                   Terminator vom Kuschelmuschel x Fast Flockie Black Chevers

                                                               Chov.: Topinková M.         maj.: Richterová L.

V4                                          IMAGIBE RUBÍNOVÉ SRDCE                                         4.2.07                     Crazy Brown Gasko Prim x Hane Rubínové srdce

                                                               Chov.: Sochorová S.           maj.: Klencová M.

VD                                         ANGIE ZE STŘÍBRNÉ PLANETY                                   12.3.07                   Ghost of Pinewood Country x Anabell Wonderfull Dream

                                                              Chov.: Matoušková M.     maj.: Ševčíková P.

VD                                         Annie od betlémské pastviny                            17.8.07                   Arien Agar Wonderfull Dream x Elis Blue Foxy Fox

                                                               Chov.: Ulrych M.                maj.: Kavková M.

Feny tř. pracovní (3/3)

 V1, CAC                               ÁJA DAJAVERA                                                              19.10.06                 Vigour of Blackmoutain Agassi x I´m Speciál For Gasko Prim

                                                               Chov.: Rájová D.                 maj.: Kovárnová V.

VD2                                       JESSAMINE SPRITE BLACK CHEVERS                       25.5.06                   Lizas Border Q Red x Wonder of Kate´s Jam von Beutenhof

                                                               Chov.: Hanačíková N.        maj.: Krejčová M.

VD3                                       NELLIE AKUMULATOR                                                 19.1.08                   Rob x Dyna Miveko

                                                               Chov.: Loučka R.                 maj.: Šafář P.

Feny tř. šampionů (1/1)

V1, CAC, CACIB                 DASH´N BEAUTY BLACK CHEVERS                          10.7.02                   Kuhaylan´s Australia Red Shane – B x Adora Akumulátor

                                                               Chov.: Hanačíková N.        maj.: Kufnerová S.