MVP ČESKÉ BUDĚJOVICE – 27.9.08 (43/39)

Posuzoval p. Havelka T. (SK)

 

Psi tř.puppy (1/1)

VN1                                       HANDSOME LITTLE FOOL Z ČERNOBÍLÝCH           13.4.08                   Cherokee Rubínové srdce x Etual Enigma z Černobílých

                                                               Chov.: Švarcová M.            maj.: Benda J.

Psi tř. dorostu (3/3)

VN1                                       ALLIEN´S TIME BOHEMIA PATRIX                           22.2.08                   Earl - Grey z Černobílých x Tambhe Bohemia Alké

                                                               Chov.: Doškářová P.           maj.: Zástěrová P.

VN2                                       ART ATACK BOHEMIA PATRIX                                22.2.08                   Earl - Grey z Černobílých x Tambhe Bohemia Alké

                                                               Chov.: Doškářová P.           maj.: Straková E.

N3                                          CHAMPION AMBRA PROFESSIONAL                       29.12.07                 Eros Fitmin x Gee Akumulator

                                                               Chov.: Brunclíková V.        maj.: Bartušková L.

Psi tř. mladých (3/3)

V1, CAJC                              BEATLE - PAUL TENDER FLASH                                 31.3.07                   From Border Home Unique Sem x Ginger Brown Tender Flash

                                                               Chov.: Dědičová K.            maj.: Macner A.

V2                                          ANDY  Z LABSKÝCH PÍSKOVCŮ                                 22.7.07                   AkimČesalky x Ginger Foxy Fox

                                                               Chov.: Grešík V.                   maj.: Vostoupal P.

VD3                                       ARNIE Z ÚJEZDSKÉHO RANČE                                   6.9.07                     Crazy Brown Gasko Prim x Cilka Slezský Hrádek

                                                               Chov.: Červenka S.             maj.: Haupt P.

Psi tř. střední (2/2)

V1, CAC                                ACE BAIN BOHEMIA ALKÉ                                          7.1.07                     Dreamnhope van´t Vlassenhot x Roxana vom Skuddenhof

                                                               Chov.: Grygarová A.          maj.: Cimická H.

V2                                          BIRGHIR TENDER FLASH                                              31.3.07                   From Border Home Unique Sem x Ginger Brown Tender Flash

                                                               Chov.: Dědičová K.            maj.: Vaaňásková L.

Psi tř. otevřená (6/6)

V1, CAC, CACIB                 SILVER DOLLAR FROM CAROLYN´S HOME            1.5.05                     Madeleys Checkmate x kyla Blue from Carolyn´s Home

                                                               Chov.: Brack C.                    maj.: Witfeld S.

V2, res. CAC, res. CACIB  EARL - GREY Z ČERNOBÍLÝCH                                     3.10.05                   Geri Foxy Fox x Henriet Czechmate

Chov.: Švarcová M.           maj.: Gabrielová L.

V3                                          QUARGO BOHEMIA ALKÉ                                            28.3.04                   Wendevick Usecassper x Chubby Bohemia Alké

                                                               Chov.: Grygarová A.          maj.: Košťálová R.

VD4                                       RITSON BOHEMIA ALKÉ                                              8.5.04                     Imai Bohemia Alké x Roxana vom Skudennhof

                                                               Chov.: Grygarová A.          maj.: Lužná B.

VD                                         ALF JUNIOR HALIBA                                                     27.4.06                   Alf Border Town x Hold the Dream Gasko Prim

                                                               chov.: Babová H.                maj.: Růtová M.

VD                                          DRUG FITMIN                                                                   1.10.04                   Sheltysham Sun Shade x Dyna Miveko

                                                               Chov.: Štěpának Z.             maj.: Vancová J.

Psi tř.pracovní (1/1)

VD1                                       Awar od Vltavských Pramenů                       30.4.05                   Faust Foxy Fox x Aneta Bohemia Jukon

                                                               chov. a maj.: Macků K.      

Psi tř.šampionů (1/1)

V1, CAC                                DICK WHITE HEAD TENNANT                                    10.4.05                   Wendevick Zephyr  x  Deuce Czechmate

                                                               Chov.: Vajcová Š.                maj.: Gabrielová L.

Psi tř. veteránů (2/2)

V1, nej. veterán                    WENDEVICK ZEPHYR ZEPHYR                                    30.7.00                   Borderfame Heart N´Soul x Wendevick Xanadu

Chov. M.-L. Driessens       maj. Š.Vajcová

V2                                          ADAM FOXY FOX FOX                                                  30.1.00                   Aran Coly Queen x Daryl Bohemia Alké

                                                               Chov. H. Půlpánová           maj. R. Košťálová

Feny tř. puppy (1/1)

VN1                                       HAPPY HONEY – BEE  Z ČERNOBÍLÝCH                    13.4.08                   Cherokee Rubínové srdce x Etual Enigma z Černobílých

                                                               Chov.: Švarcová M.            maj.: Crhanova G.

Feny tř. dorostu (6/6)

VN1                                       ANSWER BY ASK BOHEMIA PATRIX                       22.2.08                   Earl - Grey z Černobílých x Tambhe Bohemia Alké

                                                               Chov.: Doškářová P.           maj.: Dvořáková L.

VN2                                       GREMI SLEZSKÝ HRÁDEK                                            21.3.08                   Hector Czechmate x Briggi Foxy Fox

                                                               Chov.: Bojková J.                maj.:Fenclová K.

VN3                                       FLYING STAR TENNANT                                               19.2.08                   Crazy Brown Gasko Prim x Francis Foxy Fox

                                                               Chov.: Vajcová Š.                maj.: Josková Š.

VN4                                        AS AVALANCHE BOHEMIA PATRIX                        22.2.08                   Earl - Grey z Černobílých x Tambhe Bohemia Alké

                                                               Chov .: Doškářová P.          maj.: Řezáčová R.

VN                                         GENTA SLEZSKÝ HRÁDEK                                           21.3.08                   Hector Czechmate x Briggi Foxy Fox

                                                               Chov.: Bojková J.                maj.: Doškářová P.

VN3                                       KETY RUBÍNOVÉ SRDCE                                                11.2.08                   Arien Aglar Wonderful Dream x Charolais Rub.srdce

                                                               chov.: Sochorová                maj.: Cimická H.

Feny tř. mladých (10/6)

V1, CAJC, BOB                    BORDERQUARD KISS FOR TENDER FLASH            14.5.07                   Claygar Boot Scootin ´Boogie at Accra x Borderguard Gina               

                                                               Chov.: Körösiné D.B.         maj.: Dědičová K.

V2                                          NINBLE TRACY FROM GASKO PRIM                         15.9.07                   Kuhaylans Oz - the Candyman – M x I´Smarti Gasko Prim            

                                                               Chov.: Svobodová L.         maj.: Balajková

V3                                          CRINA BLACK BOHEMIA ALKÉ                                 21.8.07                   Nice of You to Come bye Secret Switch x Ofra Bohemia Alké
                                                               Chov: Grygarová A.           maj: Košařová L.

V4                                          ALISHA TEJKO                                                                 28.7.07                   Berry Blue Foxy Fox x Dasha Ayky

                                                               Chov.: ležáková T.              maj.:Vostoupalová J.

V                                            FAR FAR - AWAY HARDY HORDE                             11.10.07                 Jessomine Aussie Merlot x Annie Dot Hardy Horde

                                                               Chov.a maj.: Šimek B.        

VD                                         GIPSY PAR EXCELLENCE AIBARA                             9.8.07                     Alf  Border Town x C´Brown Jessye Gasko Proim

                                                               Chov.: Palfiová M.              maj.:Kuralová M.

NEÚČAST                            AISCHA NOELLE KATEMY                                           3.10.07                   AkimČesalky x Ambra z Dublovickej Samoty

                                                               Chov.: Myšková K.            maj.: Vancová J.

NEÚČAST                            ANNIE OD BETLÉMSKÉ PASTVINY                            17.8.07                   Arien Aglar Wonderful Dream x Elis Blue Foxy Fox

                                                               Chov.: Ulrych P.                  maj.:Kavková M.

NEÚČAST                            FOOLISH BREE HARDY HORDE                                   11.10.07                 Jessomine Aussie Merlot x Annie Dot Hardy Horde

                                                               Chov.: Šimek B..                  maj.: Nováková M.

NEÚČAST                            GIPSY PAR EXCELLENCE AIBARA                             9.8.07                     Alf  Border Town x C´Brown Jessye Gasko Proim

                                                               Chov.: Palfiová M.              maj.: Kardová L.

Feny mezitřída (5/5)

V1, CAC, CACIB                 BLACK QUEEN TENDER FLASH                                  31.3.07                   From Border Home Unique Sem x Ginger brown Gasko Prim

                                                               Chov. a maj.: Dědičová K.

V2, res.CAC, res.CACIB    BORDERLINE COUNTRY INCREDIBLE                       18.2.07                   Vigour of Blackmoutain Agassi X Motlee Také ito Thelimit

                                                               Chov.: Poschacher  H.        maj.: Vajcová Š.

VD3                                       ÁJA DAJAVERA                                                              19.10.06                 Vigour of Blackmoutain Agassi x I´m Speciál For Gasko Prim

                                                               Chov.: Rájová D.                 maj.: Kovárnová V.

VD4                                       EYES LIKE APPALOOSA HARDY HORDE                 26.4.07                   Crazy Brown Gasko Prim x Arushka Plum Hardy Horde

                                                               Chov. B. Šimek                    maj. M. Jirotová

VD                                         NOISY FOX FOX                                                               19.4.07                   Oodnadatta True Deal  x Elsa Foxy Fox

                                                               Chov.: Půlpánová H.          maj.: Jirkovská M.              

Feny tř. pracovní (1/1)

V1                                          JESAMINE SPRITE BLACK CHEVERS                         25.5.06                   Liza´s Border Q Red x Wonder of Kate´s Sam vom Beautenhof

                                                               Chov.: Hanačíková N.        maj.: Krejčová M.

Feny tř. vítězů (1/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

V1, CAC                                ETUAL ENIGMA Z ČERNOBÍLÝCH                              3.10.05                   Geri Foxy Fox x Henriet Czechmate

                                                               Chov. a maj.: Švarcová M.