MVP BRATISLAVA  - 18.5.08 (24/23)

Po
suzoval p. M. Krinke (CZ)

Psi

Tř.baby (1/1)

VN1                                       KINSEY FATRANSKÝ SEN                             19.01.08                 Summer Dream at Vangeldis  x  Arabela of Irish Home

Chov.:  Kotuláš M.             maj.: Roháčková V.

Tř. mladých (3/3)

VD1                                       ACHNATON Z RÍŠE WA                                5.5.07                     Quargo Bohemia ALké x Oxara Bohemia Alké

                                                               Chov.: Heizerová A.           maj.: Oršula M.

VD2                                       ANFER Z RÍŠE WA                                           5.5.07                     Quargo Bohemia ALké x Oxara Bohemia Alké

                                                               Chov.: a maj.: Heizerová A.

VD3                                       JUSTIN FATRANSKÝ SEN                             27.05.07                  Zombi of Irish Home  x Arabela of Irish Home
                                                               Chov.:Kotuláš M.               maj.: Brezík R.

Psi tř. střední (2/2)

V1, CAC,.CACIB,BOB        Calypso Carl Hardy Horde                 23.05.06                 Ghost of Pinewood Country x Annie Dot Hardy Horde

                                                              Chov.: Šimek B.                   maj.: Gibová J.

V2, res. CAC, res. CACIB  DETANIA VICTORY                                         3.7.06                     Claygar Boot Scootin´Boogie at x Detania Florabelle Again

                                                               Chov.: Gillespie A.L.M.      maj.: Štýbrová B.

Psi tř. otevřená (4/3)

V1, CAC                                QUARGO BOHEMIA ALKÉ                            28.3.04                   Wendevick Usecassper x Chubby Bohemia Alké

                                                               Chov.: Grygarová A.          maj.: Košťálová R.

V2, res.CAC                          COR SLEZSKÝ HRÁDEK                                 26.03.05                 Wendevick Zephyr x Briggi Foxy Fox

                                                              Chov.: Bojková J.                maj.: Škutovi D. a D.
V3                                          GORDON BLUE FATRANSKÝ SEN               13.03.06                  Bewick Swift Z Černobílých X Tussi of Irish Home

                                                               Chov.: Kotuláš M.              maj.: Papšo T.

NEÚČAST                            FERRARI MORAVIA ZAURAK                     27.04.04                  Cony Czechmate x Brera Bohemia Alké

                                                               Chov.: Peřík M.                    maj.: Gáliková M.

Psi tř. pracovní (1/1)

V1, CAC                                IVANHOE FOXY FOX                                      23.12.04                  Borderline Country Tornádo x Daryl Bohemia Alké

                                                               Chov.: Pulpánová H.          maj.: Janků J.

Tř. veteránů  (1/1)

V1, nej. veterán                    ADAM FOXY FOX                                           30.1.00                   Aran Coly Queen x Daryl Bohemia Alké

Chov.: Půlpánová H.          maj.: Košťálová R.

Feny tř. baby (1/1)

VN1                                       KEITH FATRANSKÝ SEN                               19.01.08                  Alderaansummer Dream Vangeldis  x Arabela Of Irish Home

                                                               Chov.: Kotuláš M.              maj.: Brezík R.

Feny tř. mladých(5/5)

V1, CAJC                              SIMARO ANGELA LANSBURY                     25.6.07                   Pikkupaimenen Purple Rain x Borderline Country Champagne

                                                               Chov.: Adelsperger S.        maj.: Půlpánová H. + Opočenská P.

V2                                          MIRANDA FOXY FOX                                    27.03.07                  Cinlock Catchword  x Gay Bohemia Alké

                                                               Chov.: Pulpánová H.          maj.: Takácsová Kristína MVDr.

V3                                          BLACKBERRY DAJAVERA                            19.5.07                   Vigour of Blackmoutain Agassi x I´m Speciál For Gasko Prim

                                                               Chov.: Rájová D.                 maj.: Morávková I.

VD4                                       INFINITY BROWN FATRANSKÝ SEN         16.05.07                  Zombi of Irish Home  x Tussi of Irish Home

                                                               Maj. a chov.: Kotuláš M.

VD                                         BONNY Z TEMNÉHO HVOZDU                     03.07.07                  Aspot Gulden Land  x Adika Aibara

                                                               Maj.: Doubravová A.         maj.: Orihelová M.

Mezitřída. (3/3)

V1, CAC, CACIB                 FIRE RED FLY Z ČERNOBÍLÝCH                    7.10.06                   Bayshore´S Count Chocula  x  Henriet Czechmate

                                                               Chov.: Švarcová M.            maj.: Grygarová A.

V2, res. CAC, res.CACIB   HONEY BERRY BLUE FATRANSKÝ SEN    30.06.06                  Bewick Swift Z Černobílých  x Atlanta Of Irish Home

                                                               Chov.: Kotuláš M.              maj.: Brezík R.

V3                                          AMY DAJAVERA                                             19.10.06                 Vigour of Blackmoutain Agassi x I´m Speciál For Gasko Prim

                                                               Chov.: Rájová D.                 maj.: Rájovi J. a D.

Tř. otevřená (3/3)

V1, CAC                                LORELYANE FOXY FOX                                 1.12.06                   Hotnote Good News x Crazy Foxy Fox

                                                               Chov. a maj.: Půlpánová H.

V2, res. CAC                        WINDY BOHEMIA ALKÉ                               11.05.2006             Wendevick Zephyr  x Forth Bohemia Alké

                                                               Chov.: Grygarová A.          maj.: Oláhová L.

VD3                                       BALA GULDEN LAND                                     27.05.06                  Ted From Scottish Roy Vom Beut  x Bonie Z Nečtinského Podhradí

                                                               chov.: Linhart I.                   maj: Slezák R.