Národní výstava v Brně- 23.9.2006

Posuzoval p. Krinke

 

Psi:

Třída dorostu:

VN- Ushant Bohemia Alke

CH. Grygarová A.        Maj. Dlesková O.  

 

Třída mladých:

V1, CAJC- Cor Slezský Hrádek- 26.3.05   Wendevick Zephyr x Briggi Foxy Fox

Ch. Bojková J.  Maj. Škutovi  

V2- Earl-Grey z Černobílých- 3.10.05   Geri Foxy Fox x Henriet Czechmate

Ch. Švarcová M.          Maj. Gabrielová L. 

VD3- Aris Druna Blue- 22.12.05   Caristan Loves Edition x Cheylla Bohemia Alké

Ch. Buriánková R.        Maj. Buriánková R. 

 

Mezitřída:

V1, CAC, NV- Alderaan Seabiscuit

Ch. Przeworska I.        Maj. De  Craecker-Mertens 

V2- Dick White Head Tennant- 10.4.05   Wendevick Zephyr x Deuce Czechmate

Ch. Vajcová Š.             Maj. Gabrielová L. 

V3- Falco Fitmin

Ch. Štěpánek Z.           Maj. Šillerová L

 

Feny:

Třída dorostu:

VN- Let it be Lily Gasko Prim- 16.2.06   Faust Foxy Fox x Exklusive Brown Gasko Prim

Ch. Svobodová L.         Maj. Kutková S

N- Cerka Lovely Hafkins- 25.12.05   Ethan Vom Waltenweiler x Alba Okřešická Perla

Ch. Čížková P. Maj. Škutovi 

 

Třída mladých:

V1, CAJC, BOB- Elder-Berry z Černobílých- 3.10.05   Geri Foxy Fox x Henriet Czechmate

Ch. Švarcová M.          Maj. Němečková J 

V2- Cita Slezský Hrádek- 26.3.05   Wendevick Zehyr x Briggi Foxy Fox

Ch. Bojková J.              Maj. Curda M. 

V3- Baccara Hafkins                

Ch. Čížková P. Maj. Bulová I.

VD4- Bonnie Dot  Hardy Horde

Ch. Šimek B.                Maj. Charvátová Š. 

VD- Aiwin Druna Blue- 22.12.05   Caristan Loves Edition x Cheyla Bohemia Alké

Ch. + Maj. Buriánková R.    

          

Mezitřída:

V1, CAC- Ice Crazy Love Gasko Prim- 28.12.04   Tonkory Halley Ot The Storm x Tosari Czech This Out

Ch. Svobodová L.         Maj. Hanousková R

V2- Jessomine Blaizń Flame

Ch. Mercer L.              Maj. De Craecker-Mertens 

VD3- Connie Blue Svěží Vítr- 6.5.05   Ethan Von Waltenweiler x Alma Foxy Fox

Ch.+ Maj. Šarochová I

                                 

Třída otevřená:

V1, CAC- Airin Lex Wonderfull Dream- 30.4.04   Cid Akumulátor x Dream of Kintyre Diamond Rose

ChPíšťková R.            Maj. Hružíková V.   

VD2- Anabell Wonderfull Dream- 30.4.04   Cid Akumulátor x Dream of Kintyre Diamond Rose

Ch. Píšťková R.            Maj. Matoušková M.

 

Třída pracovní:

V1, CAC, NV-  Dwarf Tiny z Černobílých- 23.11.03   Casidy Fantasy z Černobílých x Henriet Czechmate

Ch. Švarcová M.          Maj. Koníčková Hana

 

 

Výsledky zapsala a zaslala Hanka Koníčková- děkuji mnohokrátJ